ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی اهواز

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سیدمنصور مرعشی

 مدرک تحصیلی : دکتری   فلسفه تعلیم و تربیت- دانشگاه شهیدچمران اهواز

مرتبه علمی : دانشیار 

محل تولد : رامهرمز

پست الکترونیکی : marashi_s@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4602-4601-4600 

تلف مستقیم :  331366-3360603

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)

(EN Page)