معاون آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی : پروانه ولوی

مرتبه علمی:  دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

گروه آموزشی: علوم تربیتی

شماره تماس: 4654

پست الکترونیکی: p.valavi@scu.ac.ir

              parvanehvalavi @yahoo.com

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 

(EN Page)