برگزاری کرسی ترویجی با موضوع «مربی پرورشی» در دانشکده

برگزاری کرسی ترویجی با موضوع «مربی پرورشی» در دانشکده

روز چهارشنبه 28 آذر 1397 از ساعت 13 الی 15 کرسی ترویجی با عنوان: «مربی پرورشی: یک ابتکار تربیتی یا مصداق جدایی آموزش از پرورش» توسط دکتر علی بیرمی پور عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی در محل تالار دکتر پاک سرشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ارائه شد.

در این نشست که با حضور جمعی از استادان و دانشجویان برگزار شد، دکتر مسعود صفایی مقدم به عنوان دبیر علمی؛ و دکتر عبداله پارسا و همچنین خانم دکتر سکینه شاهی به عنوان ناقدان در جلسه مشارکت نمودند. در ابتدا دکتر بیرمی پور با اشاره به عدم جدایی مفهوم آموزش از پرورش، زمینه های تاریخی شکل گیری پست مربی پرورشی را بیان کرد و ضرورت بازنگری در نقش مربیان پرورشی را یادآور شد. ناقدان نیز به نقاط قوت و ضعف بحث پرداختند و برای تشریح زوایای آن پیشنهادهایی ارائه نمودند. دکتر صفایی مقدم با اشاره به پژوهش های انجام شده در گروه علوم تربیتی ضرورت نگاه به موضوع از دو زاویه عمل و نظر را یادآور شد و بر ضرورت تعریف نقش های جدید و متناسب با دیدگاه های نوین تعلیم و تربیت برای مربیان پرورشی تاکید کرد. تعدادی از حضار نیز که به عنوان مربی پرورشی سابقه اجرایی داشتند، نظرات و تجارب خود را بیان کردند.

لازم به ذکر است کرسی های ترویجی و نظریه پردازی توسط دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید چمران اهواز برنامه ریزی می شود که در اجرای این کرسی گروه علوم تربیتی نیز همکاری داشته است.