تاریخ برگزاری دفاعیه های سال 97 در مقطع ارشد و دکتری

تاریخ برگزاری دفاعیه های سال 97 در مقطع ارشد و دکتری

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

    لطفا جهت دریافت اطلاع از تاریخ برگزاری دفاعیه های سال 97 بر روی لینک ذیل کلیک نمائید.

 

تاریخ برگزاری دفاعیه های دانشجویان ارشد و دکتر سال 97