همایش مغز و شناخت

همایش مغز و شناخت

قابل توجه اعضاء هیات علمی و دانشجویان علاقه مند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

       با توجه به سفر جناب آقای دکتر سیدکمال خرازی دبیر محترم ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور به استان خوزستان جهت آشنایی با توانمندی های استان در حوزه علوم و فناوری های شناختی، بدینوسیله به اطلاع می رساند: همایشی با عنوان  مغز و شناخت در روز پنجشنبه مورخ 96/12/3 ساعت 12-10 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.