جمعه, 26 آبان 1396
عنوان : طراحی برشور آموزشی
زير عنوان : توسط دانشجویان علاقه مند گروه علوم تربیتی
کد خبر : ۸۰۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ 
ساعت : ۸:۵۴:۵

قطب علمی آموزش مداوم در نظر دارد به منظور اطلاع رسانی بهتر فعالیت های خود برشوری آموزشی طراحی کند، لذا از تمامی دانشجویان علاقه مند گروه  علوم تربیتی دعوت می شود طرح های ابتکاری خود را به دبیر قطب علمی آموزش مداوم سرکار خانم دکتر شاهی ارایه دهند.بازگشت           چاپ چاپ         
کارشناس پورتال قطب علمی آموزش مداوم: مریم امیری **** ایمیل: ma.amiri@scu.ac.ir **** تلفن: 4609

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8