پنج‌شنبه, 11 شهريور 1395
  • العربیهمستنداتاعلانات
کد خبر : ۱۱۶۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 
۱۹:۵۴:۳
شرایط دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد 
پس از گذشت حداقل چهار ماه از ثبت و ارسال پروپوزال در سیستم RMS
کد خبر : ۱۰۲۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ 
۱۹:۱۲:۴۵
مدارك لازم جهت دفاع دكتری 
لطفا مدارک در فرم تهیه شود سپس به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه جهت تکمیل مدارک دفاع
کد خبر : ۱۰۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ 
۱۸:۵۹:۰
21 روز قبل از دفاع مدارک کامل و خود دانشجو یا شخصی از طرف وی جهت مراحل دفاع اقدام کند.

اخبار داخلی
     
 
 
     
     
 
قابل توجه دانشجویان دکتری فرصت تحقیقاتی دانشجویان دكتری 
 
     

جلسه دفاعیه
دفاعیه های شهریور ماه 1395 (لطفا فایل الحاقی خوانده شود) دفاعیه های كارشناسی ارشد و دكتری 
کد خبر : ۱۲۰۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ 
۱۲:۳۴:۱۸
دفاع دکتری علم اطلاعات (ماریا نصیری) 
25/3/95 ساعت 10 صبح آمفی تئاتر دانشکده
کد خبر : ۱۱۸۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ 
۹:۳۹:۴
عناوین دفاعیه های دی و بهمن ماه 1394 تحویل به پژوهشی دفاعیه های كارشناسی ارشد و دكتری 
کد خبر : ۱۰۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۹:۴۷:۱۲

کارشناس پورتال: مریم امیری‏ *** ايميل: ma.amiri@scu.ac.ir *** تلفن: 4609

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8