چهارشنبه, 7 مهر 1395


مستنداتاعلانات
کد خبر : ۱۲۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ 
۱۱:۴۱:۴
کد خبر : ۱۲۳۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ 
۱۱:۲۸:۴۷
کد خبر : ۱۲۳۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ 
۱۲:۸:۵۴
کد خبر : ۱۱۶۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 
۱۹:۵۴:۳
شرایط دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد 
پس از گذشت حداقل چهار ماه از ثبت و ارسال پروپوزال در سیستم RMS
کد خبر : ۱۰۲۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ 
۱۹:۱۲:۴۵

اخبار داخلی

جلسه دفاعیه
دفاعیه های شهریور ماه 1395 (لطفا فایل الحاقی خوانده شود) دفاعیه های كارشناسی ارشد و دكتری 
کد خبر : ۱۲۰۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ 
۱۲:۳۴:۱۸
دفاع دکتری علم اطلاعات (ماریا نصیری) 
25/3/95 ساعت 10 صبح آمفی تئاتر دانشکده
کد خبر : ۱۱۸۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ 
۹:۳۹:۴
عناوین دفاعیه های دی و بهمن ماه 1394 تحویل به پژوهشی دفاعیه های كارشناسی ارشد و دكتری 
کد خبر : ۱۰۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۹:۴۷:۱۲

کارشناس پورتال: مریم امیری‏ *** ايميل: ma.amiri@scu.ac.ir *** تلفن: 4609

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8