اعضای هیات علمی

سیدمنصور مرعشی

سیدمنصور مرعشی

سیدمنصور مرعشی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3360609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نظرمحمد اربابی بررسی تأثیرات جهانی شدن بر تربیت معلّم در ایران کارشناسی ارشد 1389/04/02
براتی زاده-امیر بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان و فارسی بخوانیم و بنویسیم مقطع ابتدایی در سال تحصیلی94-1393 کارشناسی ارشد 1394/01/26
بیرجند-زهرا بررسی تناسب محتوای داستانهای ایرانی گروه سنی "ج" با مهارت ها و مؤلفه های تفکر فلسفی لیپمن کارشناسی ارشد 1393/10/08
حسین بنی تمیم شناخت فرایند استدلال اخلاقی بین دانش اموزان پایه ششم ابتدایی کارشناسی ارشد
لیلا بهمئی بررسی تحلیلی نظریه بازسازی اجتماعی و استلزامات تربیتی آن برای نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/25
قادر پیروتی اقدم بررسی تحلیلی آموزه های تربیتی مکتب رئالیسم (واقعگرایی) و کاربرد آن در نظام تعلیم و تربیت ایران کارشناسی ارشد 1389/09/10
گیتی حبیب زاده بررسی تحلیلی جنبه‌های آموزش و پرورش دعا از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1387/01/01
مریم حسینی بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت های آن برای فرایند یاددهی و یادگیری کارشناسی ارشد 1396/03/17
فرهاد درخشنده ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه ‌های موجود آموزش فلسفه به کودکان در ایران کارشناسی ارشد 1396/07/10
رضوان دیناروند انسان فرهیخته به عنوان هدف تعلیم و تربیت لیبرالیسم و نقش آموزش عالی در تحقق آن کارشناسی ارشد 1391/03/31
راضیه دهقانچیان کهنه قوچان بررسی رویکرد تعاملی در مواجهه با چالش میان سنت و مدرنیسم (تجددگرایی) و دلالت های آن در تعلیم و تربیت ایران کارشناسی ارشد 1390/03/25
مصطفی رجب پور بررسی تحلیلی مبانی فلسفی تربیت سکولار و تبیین نسبت نظام آموزش و پرورش ایران با آن کارشناسی ارشد 1393/10/08
نسرین رشیدی تبین فرایند یاددهی-یادگیری سازنده گرا ونقش فناوری های نوین آموزشی در تسهیل آن کارشناسی ارشد 1397/11/17
مونا روشنفر بررسی کودکان کارشناسی ارشد
زم زم-احمد تبیین تعصب و راهکارهای تربیتی مقابله باآن کارشناسی ارشد 1394/06/23
امیر سالاری بررسی مبانی، اهداف و اصول تربیت زیبایی شناختی در اسلام کارشناسی ارشد 1387/01/01
کلثوم سعدی چهارچوب فلسفی فلسفه تعلیم وتربیت جان دیویی کارشناسی ارشد 1396/07/12
هادی سنجری بررسی امکان پرورش هوش معنوی در پرتو پرورش ذهنیت فلسفی ;مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز" کارشناسی ارشد 1390/11/08
کامران شاهولی کوه شوری بررسی تحلیلی اخلاق پیچیدگی و دلالت‌های آن برای تربیت اخلاقی دکتری
کامران شاهولی‌کوه‌شوری بررسی و تبیین رویکرد یاددهی- یادگیری در پارادایم پیچیدگی و کاربست آن در نظام آموزشی کارشناسی ارشد 1392/11/09
طلعت طوسی جهانی شدن و برنامه درسی کارشناسی ارشد
محمد قلاوند بررسی تجربه زیسته دانش آموزان پسر متوسطه اول منطقه الوارگرمسیری از فرایند اجتماعی شدن در مدرسه کارشناسی ارشد 1395/04/09
معصومه قلندری مبانی، اصول و اهداف تعلیم و تربیت کثرت‌گرا و دلالت‌های تربیتی آن در نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
حبیب کاوندی بررسی تحلیلی مبانی حساسیت اخلاقی و دلالت های آن برای نظام آموزش و پرورش ایران دکتری
سعید لیراوی مقایسه نظریات ابن سینا و محمد غزالی درباره تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1395/11/06
عبدالمجید ماهی گیر تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ی ششم ابتدایی از نظر توجه به مقوله های آموزش تفکر لیپمن و بررسی اثر بخشی آن از نظر معلمان شهرستان های سیریک و میناب درسال تحصیلی92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/23
مردانی-ایوب تحلیل مبانی فلسفی، دینی و فرهنگی حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک هدف تربیتی دکتری 1395/04/14
لیلی مطرودی بررسی تحلیلی عوامل موثر در پرورش تفکر انتقادی در کودکان مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد 1390/11/12
شیما معتمدی بررسی تحلیلی مفهوم محبت به خداوند در اندیشه ی اسلامی و استنتاج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد
اعظم مقیمی گسک تحلیل محتوای کتاب های درسی بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی از منظر توجه به مقوله های آموزش فلسفه به کودکان کارشناسی ارشد 1391/03/31
محسن ملازایی بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و مطهری درباره تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1390/06/28
سیده الهام موسوی منش مقایسه انسان شناسی از دیدگاه مطهری و یاسپرس و مضامین آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1390/11/12
برزو مولایی پارده بررسی تحلیلی رویکرد یاددهی - یادگیری در اندیشه ی ریچارد رورتی و امکان بهره گیری از آن در نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1390/08/09
سیدحسین نجاتی موسوی بررسی تحلیلی تربیت اجتماعی از دیدگاه مکتب عمل گرایی و جایگاه آن در برنامه درسی دروره ابتدایی آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد 1389/10/22
مجید هواسی بررسی تحلیلی نهضت آهستگی و دلالت های آن برای آموزش ویادگیری مداوم کارشناسی ارشد 1396/09/29