اعضای هیات علمی

یداله مهرعلی زاده

یداله مهرعلی زاده

یداله مهرعلی زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 3330010-20 (4668)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه آتشفشانی شناسایی زمینه‌های کاربست رهیافت مدیریت مدرسه‌محوری از دیدگاه مدیران ستادی، مدیران دبیرستان‌های دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
سارا احمدی بلوطکی بررسی عوامل راهبردی مؤثر بر جذب، نگهداشت و توانمندسازی مدرسان دانشگاه: (مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد خوزستان) کارشناسی ارشد 1394/06/22
ادیبی-بهنام بررسی عملکرد مدارس هیئت امنایی شهرستان های بندر امام خمینی (ره) و ماهشهر کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهدی ازاد بررسی و طراحی الگوی دولت الکترونیک در بخش ستادی آموزش و پرورش اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/29
راضیه ایزدی لای بیدی بررسی و تحلیل نظام پیشنهادها بر اساس الگوی سوات SWOT (فرصت، تهدید، قوت و ضعف)در آموزش و پرورش شهرستان لنجان. کارشناسی ارشد 1389/07/11
مجتبی یاسینی فرد طراحی الگوی رویکردهای مدیران در زمینه آموزش و بهسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی ایلام کارشناسی ارشد 1395/06/28
ناصر اکبری بررسی میزان انطباق برنامه ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت های مورد نیاز معلمان مدارس متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد
ابتسام الباجی بررسی چگونگی تعامل بین آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با برنامه ریزی نیروی انسانی شهرداری کلان شهر اهواز کارشناسی ارشد
فرانک امیدیان بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی با جو سازمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
علی اکبر امیری بررسی نظام انگیزشی دبیران و مدیران مقطع متوسطه بندر ماهشهر کارشناسی ارشد 1389/10/13
امید امینی بررسی وضعیت سنجش و ارزشیابی مهارتهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای بخش صنعت در شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/23
ولی اله اهنگ آسیب شناسی عوامل بیرونی و عوامل درونی نظام آموزش فنی وحرفه ای در استان خوزستان در سال تحصیلی1390-1389 در چارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزش مهارت و فناوری ایران کارشناسی ارشد 1390/12/24
سمیه باقرپور ارزیابی کارایی درونی و بیرونی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهر اهواز در سال 1391 کارشناسی ارشد 1392/01/01
عبدالملک بلوچزهی بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 88-89 کارشناسی ارشد 1389/12/18
شهره بنی داوودی ارزیابی کیفیت آموزش گروه‌های پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با بهره‌گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM در سال 1390-1389. کارشناسی ارشد 1390/07/04
حمید بورد ارایه الگویی برای اشتراک دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران دکتری 1398/03/22
مهری پایدار بررسی عوامل حمایت کننده نوآوری در آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1389/11/23
مرتضی پیرعباسی بررسی سنجش میزان آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای پیاده سازی مدیریت استعداد کارشناسی ارشد
پورسردار-نوراله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان کارشناسی ارشد 1393/12/06
الهام پور محمدی بررسی نگرش کارکنان بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی پرستاران در بیمارستان نفت اهواز کارشناسی ارشد 1395/08/15
سهیلا جلیلییان بررسی میزان انطباق دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع در شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد 1392/07/17
حبیب اللهی-یوسفعلی بررسی آثار و پیامدهای حذف کنکور از دیدگاه اولیا و مربیان و دانش آموزان شهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1393/11/24
معصومه حبیب الهی بررسی مؤلفه‌های مدرسه‌محوری در مدارس ابتدایی شهرستان ایذه با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات و سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش کارشناسی ارشد 1395/11/13
شهیده حسینی تدوین الگوی بومی شاخص‌های سرمایه فکری و اندازه‌گیری آنها در دانشگاه شهید چمران اهواز طی برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد 1389/04/07
ابوذر خادمی ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی(EFQM). کارشناسی ارشد 1395/06/20
مجید دارابی ارزیابی اثربخشی دوره‌های اقام پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان با استفاده از الگوی کرک پاتریک کارشناسی ارشد 1386/01/01
دبستانی-ابوالقاسم بررسی نگرش مدیران و معلمان نسبت به عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان و رابطه آن با جو مدرسه در مدارس ابتدایی شهرستان بهمئی کارشناسی ارشد 1393/11/08
عبدالرضا دژن طراحی برنامه راهبردهای پنج ساله نیروی انسانی دانشگاه شهید چمران (1387-1383) با تائید بر شاخص‌های بهره‌وری در مؤسسات آموزشی کارشناسی ارشد 1384/01/01
مریم دهدشتی بررسی راههای موثر در مدیریت تعارض در مدارس راهنمایی شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1390/03/28
زهرا رجاییان بررسی میزان توانمندی معلمان مدارس ابتدایی هوشمند شهراهواز در استفاده از فاوا در تدریس کارشناسی ارشد 1394/11/25
نرگس رضوی پوریان بررسی سیاست پذیرش دانشجویان کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد بر اساس آیین نامه کشوری استعدادهای درخشان دانشگاهها مطالعه موردی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/21
نقی رعدی افسوران طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389/07/06
یونس رومیانی بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهر اهواز طی برنامه چهارم توسعه کشور کارشناسی ارشد 1390/04/06
امید زاده طهماسبی کارکرد مجتمع های آموزشی در کیفیت بخشی مدارس شهرستان باغملک کارشناسی ارشد 1395/07/25
عاطفه ساعدی ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
ذوالفقار سعیدی‌زاده بررسی اقتدار، جایگاه سازمانی و اثربخشی گروه‌های آموزشی بر فرایند آموزش در مقطع متوسطه در شهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1383/01/01
کبری شالو بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/31
شاه سن-فرحناز مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی ( مفید بودن، عملی بودن، مناسبت، دقت ) از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی خرمشهر کارشناسی ارشد 1394/06/29
علی شریفی بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی(ساختار سازمانی و فناوری) در آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه پنج ساله سوم توسعه(1383-1379) کارشناسی ارشد 1386/01/01
فرزانه شکری قره عورته بررسی تاثیر اداراک جو مدرسه برانگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند وعادی مقطع اول دبیرستان شهر تهران سال تحصیلی 1390-13890 کارشناسی ارشد 1390/04/06
فرزاد صادقی ارزشیابی از هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج با استفاده از الگوی سیپ کارشناسی ارشد 1390/11/10
طاهری-مهران بررسی عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه (ممتاز) سازمان آموزش فنی و حرفه ای اصفهان کارشناسی ارشد 1393/06/31
ابوالحسن طرفی بدیعی بررسی اثربخشی مدیریت فناوری اطلاعات در بخش ستادی آموزش و پرورش بخش ستادی استان خوزستان و شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
سهیلا عبیاوی بررسی عملکرد مدارس متنوع از دیدگاه مدیران و معاونان، گروههای آموزشی و والدین دانش آموزان شهرستان شوش کارشناسی ارشد
مرضیه عبدالوهابی امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/25
نرگس علی پور بررسی میزان انطباق دوره های آموزشی برگزار شده سازمان آب و برق خوزستان با شرح شغل مدیران و کارکنان کارشناسی ارشد
فرج اله علیپور بررسی آثار و پیامدهای مدارس خصوصی(غیر دولتی) ایران ، به منظور ارائه مدلی برای کیفیت بخشی به این مدارس دکتری
افسانه علیزاده بررسی و تحلیل نظام پذیرش متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی در دانشگاههای دولتی کشور کارشناسی ارشد 1391/10/17
زهرا قلندری بررسی نظام توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی برنامه سوم توسعه استان خوزستان(1383-1379) با بهره‌گیری از الگوی تعالی سازمان«EFQM» کارشناسی ارشد 1386/01/01
معصومه کاظمی بررسی تطبیقی وضعیت علمی و آموزشی و راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مرتبط و غیر مرتبط: "مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران" کارشناسی ارشد 1389/12/18
ازاده کردزنگنه ارایه مدلی برای استقرار و نهادینه سازی مدیریت دانش در شرکت ملی حفاری خوزستان دکتری
سمیه کریمی طراحی مدل برای استقرار و ارتقاء مرکز خلاقیت و نوآوری در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1398/04/04
گل خو-مرجان بررسی موانع توسعه کمی و کیفی مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران و دبیران کارشناسی ارشد 1393/11/29
مریم لطفی بابارود سنجش نیازهای آموزشی کارکنان اداره‌های آموزش دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی84-1383 کارشناسی ارشد 1384/01/01
مریم محمدی راد بررسی نیاز به تغییر عوامل تکاملی سازمان آموزش ‌وپرورش شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمودی-فرزانه مطالعه وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت گروه ملی فولاد اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/10
ممبنی-مرضیه بررسی میزان بهره وری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان کارشناسی ارشد 1394/02/09
بهمن منگشتی تعیین میزان انطباق برنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی با مدل آموزش استاندارد ISO10015 در شرکت ملی حفاری ایران از دیدگاه واحد منابع انسانی کارشناسی ارشد
فاطمه مهرعلی زاده بررسی رعایت ویژگی‌های تدوین اهداف آموزشی با ضوابط تعیین محتوای درس، راهبردهای آموزشی و انتظارات دبیران و دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه (ریاضی، تجربی) درس زبان فارسی (3) شهرستان دزفول درسال 84-1383 کارشناسی ارشد 1384/01/01
مریم مهلی بررسی نظام یاددهی-یادگیری (رسمی، غیررسمی و آزاد) در شهرک صنعتی خرمشهر (مطالعه موردی: شرکت نساجی بردیا جنوب) کارشناسی ارشد 1397/12/07
امید مهنی بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/23
سیدغضنفر موسوی بررســی رابطه چابکــی سازمانی با بلــوغ حــرفه ای ( مطالعه موردی: اداره های آمــوزش و پــرورش شهــرستان های ممسنـی و رستــم) کارشناسی ارشد
نرگس موسوی اوندی بررسی رتبه‌بندی دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظام رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی طی برنامه پنجم توسعه کشور ۹۴-۱۳۹۰ کارشناسی ارشد
مولائی بیرگانی-پوران بررسی میزان هم راستایی نظام آموزشی و مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان (مطالعه موردی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز) کارشناسی ارشد 1393/12/20
خدیجه نبگانی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های عشق با رضایت زناشویی در کارکنان متاهل اداره‌های دولتی شهر اهواز با کنترل سال‌های ازدواج کارشناسی ارشد 1386/01/01
ابراهیم نظری بررسی میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران و دبیران از دیدگاه دبیران در مدارس متوسطه شهرکرد در سال تحصیلی 84-1383 کارشناسی ارشد 1384/01/01
فرحناز نقی ترابی تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان شرکت آب جنوبشرق براساس الگوهای پودمان‌های آموزشی کارشناسی ارشد 1384/01/01
نوری زاده-سیدمجید اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در جمعیت هلال احمر استان خوزستان بر اساس مدل کریک پاتریک کارشناسی ارشد 1394/03/03
نصراله هاشمی آسیب شناسی دوره های آموزش پودمانی مراکز علمی- کاربردی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/22
مختار یوسفی بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری در دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی از دیدگاه مدیران و معلمان شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01