مستندات تحصیلات تکمیلی

مستندات تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه، فرم ها و مراحل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت برای دانشجویان دکتری دانلود (1,616.3k)
شیوه نامه ی اجرایی دوره های دکتری(Ph دانلود (721.0k)
شیوه نامه ی اجرایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید چمران دانلود (631.7k)