آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستوالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانلود (3,846.3k)
شیوه نامه فرصت تحقیقات کوتاه مدت در داخل و خارج کشور دانلود (2,158.2k)
شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه شهید چمران دانلود (117.0k)
شیوه نامه آزمون ورودی دوره ی دکتری 1397 دانلود (1,022.8k)

آیین نامه های مربوط به کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تعهد مجزی دانلود (27.3k)
فرم کد اخلاقی پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر تا 4 ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و ثبت در سامانه RMS درخواست کد اخلاقی باید بدهند جهت درخواست کد اخلاقی که چون لزوما به صورت یک فایل و امضاء شده پذیرفته می شود مراحل به صورت زیر می باشد: 1-فایل کامل پروپوزال به همراه فرم الف و ب که امضا استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه را دارد 2- دو فرم (کداخلاقی پژوهش، تعهد مجری) که به امضای استاد راهنما رسیده باشد را پیوست کنید. 3- ارسال برای استاد راهنما که ایشان به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهد. دانلود (127.6k)
شیوه نامه اخلاق در پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (459.6k)