ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی اهواز

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سیدعلی مرعشی

 مدرک تحصیلی : دکتری   روانشناسی بالینی- دانشگاه شهیدچمران اهواز

مرتبه علمی : استادیار

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : sayedalimarashi@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4602-4601-4600 

تلفن مستقیم :  331366-3360603

صفحه شخصی

(EN Page)