تصاویر مرکز فناوری اطلاعات دانشکده

معرفی مرکز فناوری اطلاعات

مرکز رایانه شماره 1 بنام شهید فرهاد سربندی به منظور استفاده دانشجویان از امکانات اینترنت و جستجوی منابع اطلاعاتی به صورت online و offline در سال 1379 راه اندازی شد و در حال حاضر با بیش از 50 دستگاه رایانه مورد استفاده دانشجویان می باشد. همچنین در سال 1390  به منظور ایجاد تسهیلات ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرکز رایانه شماره 2 به نام شهید ایرج حاتمی نوغانی با پیش از 15 دستگاه رایانه راه اندازی شده و هم اکنون علاوه بر تشکیل کلاس های نظری مرتبط با رایانه در سایر اوقات در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.

مستندات

راهنمای مرکز رایانه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای فارسی پایگاه اطلاعاتی SCIENCE DIRECT دانلود (4,883.0k)
راهنمای فارسی پایگاه اطلاعاتی scopus دانلود (2,047.5k)
راهنمای فارسی کتابخانه دیجیتالی DIGITAL_LIBRARY دانلود (419.0k)
راهنمای فارسی پایگاه اطلاعات ENDNOTE دانلود (6,324.3k)
راهنمای فارسی پایگاه اطلاعات تحت وب ENDNOTE WEP دانلود (3,110.8k)
راهنمای اتوماسیون اداری فرزین دانلود (4,508.4k)