معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

 

نام و نام خانوادگی : سیدعباس رضوی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

شماره تماس: 4664

پست الکترونیکی: razavi_sa@scu.ac.ir

 صفحه شخصی

(EN Page)