اعضای هیات علمی

حمید فرهادی راد

حمید فرهادی راد

حمید فرهادی راد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4658
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نظریه‌ها و نظریه پردازی در مدیریت آموزشی(با تأکید بر نظریه‌های نوین سازمان کوانتومی، آشوب و پیچیدگی)،

مطالعه و بهسازی نظامهای آموزش عالی و عمومی

پژوهش‌های کیفی و آمیخته 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شکوفه اقبالی شمس ابادی پدیدار نگاری تجارب زیسته مدیران مدرسه برای رعایت حقوق دانش آموزی در مدارس شهرستان دزفول کارشناسی ارشد
ناهید بهمئی اصل ارائه مدلی برای اثربخشی آموزش ریاضی در توسعه مهارتهای قرن بیست‌و‌یکم دانش آموزان متوسطه کارشناسی ارشد
وحید پورمراد تبیین مدلهای رایج رهبری مدیران مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1403/03/20
معراج جهانگیری طراحی الگویی برای مدیریت چالش‌های آموزش ابتدایی عشایر در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1402/04/17
زهرا حبیبی پور بررسی مولفه‌‌های یادگیری جمعی دانشجویان در آموزش مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1402/07/22
مجتبی طاهری طراحی مدلی برای بهبود ظرفیت رهبری آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در عصر جامعه‌محوری آموزش عالی دکتری 1402/09/27
راحله عرفانی جزی تحلیل اثر آموزش‌های سازمانی بر توسعه مهارت‌های کوانتومی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
هدا فیاضی تحلیل فرایندی سیاست خصوصی سازی مدرسه در ایران در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
اسما فرحانی بررسی نقش پرداخت مبتنی بر عملکرد بر ارزش آفرینی و توسعه فردی کارکنان در یک شرکت خدماتی کارشناسی ارشد 1401/10/11
احمد فرهادی تحلیل و تبیین نظام‌مند شاخصهای‌ ثبت‌نام در رشته‌های چهارگانه آموزش متوسطه 30 سال گذشته استان خوزستان کارشناسی ارشد 1402/11/30
زهرا موسوی مرور نظامند پژوهش‌های مرتبط با ارزیابی عملکرد مدرسه دولتی: یک مطالعه فرا ترکیب کارشناسی ارشد
محسن امیدی چشمه کبود شناسایی شاخص¬های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت¬خیزجنوب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد 1395/12/03
سعید اندرز ارزشیابی دوره¬های آموزش ضمن خدمت فنی و مهارتی شرکت ملی حفاری ایران بر اساس مدل ارزشیابی بازگشت سرمایه جک فیلیپس کارشناسی ارشد 1395/04/09
مهران بهرامی طراحی الگویی جهت تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بستر توسعه سازمانی دکتری 1399/04/30
فرشته پیرزادسیبکی مطالعه وضعیت مؤلفه های ظرفیت سازمانی در بیمارستان صنعت نفت شهر اهواز و رابطه آن با عملکرد کارکنان سازمان کارشناسی ارشد 1395/06/27
عنایت اله پرهیزگار دهدشت بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک شهر بهبهان کارشناسی ارشد
بهروز تقی زاده بررسی ارتباط کیفیت آموزش مدارس با مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر از دیدگاه اولیاءو مربیان دوره متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد
فاطمه توکلی بررسی استراتژی¬های جذب مدیران مدارس و تأثیر آن بر تعهد سازمانی مدیران مدارس نواحی یک و دو شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/28
معصومه جابری کیا بررسی تأثیر مولفه های خودگردانی بر شکل گیری مدرسه متناسب با جامعه دانش محور کارشناسی ارشد 1400/07/22
سپیده حسنی بررسی تأثیر تنوع وظیفه بر تنش هویت علمی استادان دانشگاههای دولتی ایران کارشناسی ارشد 1401/07/30
مهناز حسن بندی تعیین پیشران های حکمرانی خوب با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/06/29
مریم حسینی حلیم بررسی نظام توسعه حرفه ای مستمر (CPD) اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به آن در دانشگاه های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/06/22
سمیه حسنوند بررسی الگوی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در گروههای آموزشی پنجگانه دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/10/23
معصومه حمادی گونه شناسی گروه های ذی نفوذ و شیوه های اثرگذاری آنها بر سیاست گذاری های درون دانشگاهی کارشناسی ارشد 1401/11/30
امین اله خلیلی شناسایی ابعاد دانش دبیران در آموزش و پرورش شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/11/06
سیدمحمد درخشانی بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهره¬وری معلمان آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری در سال تحصیلی 1394-1393 کارشناسی ارشد 1394/10/30
الهه رجبی تدوین الگوی ظرفیت اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز: دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد 1398/11/28
زینب رحمتی مطالعه هستی‌شناختی/ پدیدارشناختی یادگیری خودراهبر در محیط‌های یادگیری مبتنی بر یکپارچگی کارشناسی ارشد 1398/11/07
فرزانه رحمتی تدوین الگوی مفهومی بهترین تجربه تدریس دبیران ریاضی زن شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/29
رسائی-لیلا بررسی ﻣﻮاﻧﻊ و الزامات ﺗﺠﺎریﺳﺎزی دانش در دانشگاه: مطالعه موردی (دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1393/11/07
پریسا رشیدی تنگ سلفی شناسایی استراتژی های مدیریت وابستگی به منبع در دانشگاه های استان ایلام کارشناسی ارشد 1398/06/30
فیروزه زارعی بلنجان بررسی نقش عاملیت مدیران بر پاسخگویی و مشارکت جمعی معلمان مدارس متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/29
زینب شجاعی بررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران بر تعالی سازمانی مدارس شهر مسجدسلیمان کارشناسی ارشد 1394/08/04
احمد شیخی مقایسه کارایی درونی مدارس دولتی و غیر دولتی متوسطه اول شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/03
صحرایی-فرانک تأثیر رهبری توزیعی بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/15
طهماسبی - فروغ امکان سنجی پیاده سازی سیاستهای کاهش تمرکز در آموزش و پرورش شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
علی عموری آزمون مدل حکمرانی خوب در دانشگاه شهیدچمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/08
احمد فاضلی بررسی تأثیر سبک‌ رهبری تحولی بر نوآوری سازمانی با نقش واسطه¬ای مدیریت دانش کارشناسی ارشد 1395/12/02
ضرغام فرامرزی نیا بررسی امکان پیاده سازی دانشگاه کارآفرین از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/15
ضرغام فرامرزی نیا طراحی مدل دانشگاه عملکرد محور در دانشگاه های دولتی ایران دکتری 1400/08/26
فرزانه قاسمی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه¬های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/23
غلامرضا قنبری عدیوی تجزیه‌وتحلیل طرح پروژه علمی دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
قوچی-لیلا ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید چمران اهواز براساس مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) کارشناسی ارشد 1394/06/25
مریم لندی تحلیل آثار و پیامدهای نهادگرایی نوین در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1398/03/11
کاوه محمدی طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ایران دکتری 1398/06/30
یلدا محمدزاده بررسی فرایند مدیریت تغییر در مراکز آموزش علمی- کاربردی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/03
ستار محمدوند عارضه یابی توسعه منابع انسانی در شرکت کشت وصنعت شهیدبهشتی شهرستان دزفول براساس مدل سه شاخگی کارشناسی ارشد
مهمدی - زری بررسی وضعیت مهارت آموزی در مرکز آموزش های علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/30
ناصح-ایرج بررسی تاثیر آموزش سازمانی بر توانمندسازی کارکنان بانک تجارت شهراهواز کارشناسی ارشد 1394/02/21
نظری-شیرزاد مطالعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1393/07/14
شماره تماس: 4658
پست الکترونیکی: