اعضای هیات علمی

خالد اصلانی

خالد اصلانی

خالد اصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ثریا ابراهیمی پور بررسی بهزیستی روان شناختی و شادکامی زناشویی در طول چرخه های مختلف زندگی کارشناسی ارشد 1392/09/27
لیلا ابولیان آزمودن مدل رابطه بین باورهای ارتباطی و دانش و نگرش جنسی بر رضایت زناشویی با میانجی گری رضایت جنسی در زنان متاهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/30
مریم احمدی اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش خشونت علیه زنان و اضطراب زوجین کارشناسی ارشد 1394/06/28
فرزانه اسدی آزمودن مدل رابطه بین بلوغ عاطفی و احقاق جنسی با گرایش به خیانت و کیفیت روابط زناشویی با میانجیگری تنظیم هیجان در دانشجویان متأهل دانشگاههای شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/04
بیت سیاح عذاری - نسیمه بررسی روابط ساده و چندگانه بین هوش معنوی، ویژگی های شخصیتی و امیدواری با کیفیت زناشویی در زوج ها کارشناسی ارشد 1393/11/07
مرضیه برزو آزمون مدل رابطه¬ی بین سبک¬های دلبستگی و اختلال استرس پس از آسیب با میانجی¬گیری خشونت خانگی علیه زنان در اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/30
معصومه جامعی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر کیفیت روابط زناشویی وهمدلی در بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1392/09/05
مهناز حاجی حیدری اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان بین فردی بر علائم سوگ پیچیده و تعارضات زناشویی افراد متأهل دارای نشانه‏‏ های ‏سوگ پیچیده‏ ی ‏شهر اهواز دکتری
زهرا حزبی پیش بینی سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس امنیت هیجانی طرد و پذیرش مادر و سبک‏های دلبستگی کارشناسی ارشد 1395/11/20
فریده خدادادی اندریه اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی بر خشونت، رضایت زناشویی، پریشانی زناشویی و بهزیستی روانشناختی دکتری 1398/03/07
ناهید دریکوندی اثربخشی آموزش مراقبه¬ی مبتنی بر عشق و دوستی بر بهزیستی روان¬شناختی، خودانتقادی و خودشفقتی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/29
مصطفی دهقانی اثربخشی زوج‌ درمانی هیجان‌محور مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی (EFT-AIRM) بر اعتماد، بخشش، جراحت دلبستگی و دلبستگی نا‌ایمن زنان زخم خورده از خیانت زناشویی دکتری
مصطفی دهقانی اثربخشی زوج درمانی رفتاری (BCT) بر کاهش خشونت دیدگی و بهبود سازگاری زناشویی زنان با همسر مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر کارشناسی ارشد 1392/06/31
محبوبه رجبی سیاهبومی رابطه سبک های دلبستگی و بهزیستی روان شناختی در مادران کودکان دبستانی با میانجی گری رضایت زناشویی کارشناسی ارشد 1395/11/02
فریدا یزدان پناه بررسی رابطه‌ بین احساس تنهایی، کمرویی، افسردگی و سبکهای دلبستگی با میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور کارشناسی ارشد 1394/06/24
فهیمه زمانی فروشانی آزمودن مدل رابطه بین دلبستگی به خدا و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری احساس شرم، گناه و خودشفقتی کارشناسی ارشد 1395/11/20
زندی-زیبا آزمودن مدل رابطه ی سبک های دلبستگی با سازگاری عاطفی و سلامت عمومی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی. کارشناسی ارشد 1394/04/13
عشرت شلالوند ﺗﺪوﯾﻦ الگوی آمادگی برای ازدواج دانشجویان پسر: یک پژوهش کیفی دکتری 1398/03/22
آذر صمدی فرد آزمایش مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه ی طرد و بریدگی بر رضایت زناشویی با میانجی گری سبک های دلبستگی ناایمن( دوسوگرا و اجتنابی) و افسردگی در کارمندان ادارات دولتی شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1392/01/04
نیره عبدالهی بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و تعهد زناشویی با میانجی¬گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1394/11/28
معصومه کردی بررسی رابطه صمیمیت جنسی، تعهد دینی، اعتماد و عواطف خودآگاه به عنوان تعدیل گر رابطه بین سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی کارشناسی ارشد 1395/11/20
فاطمه کریم زاده مصطفی ابادی بررسی رابطه بین تعارض زناشویی با کیفیت رابطه ی والد– فرزند و مشکلات رفتاری نوجوانان: نقش میانجی مثلث سازی در تعارض والدین کارشناسی ارشد 1398/01/08
روناک مارابی اثربخشی آموزش ACT به شیوه گروهی بر اضطراب اجتماعی، بهبود روابط بین فردی، انعطاف پذیری روانشناختی در دانشجویان کارشناسی ارشد
رسول ماهرمفرد آزمودن رابطه¬ی سبک¬های دلبستگی با رضایت زناشویی با میانجی¬گری همدلی و بخشش کارشناسی ارشد 1396/07/04
الهام مجیدیان فرد بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، احساس تنهایی و رضایت جنسی با خیانت زناشویی با میانجیگری تعهد زناشویی کارشناسی ارشد
ماریا مردانی تاثیر آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر استرس فرزندپروری، کیفیت زناشویی و خودشفقتی مادران کودکان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد 1396/07/03
میری - سید عنایت اله رابطه بین حمایت اجتماعی و دینداری با بهزیستی روانشناختی در سالمندان باسواد کارشناسی ارشد 1393/04/14
مهدوی - یاسمن مقایسه طرحواره ظاهری و طرحواره ناسازگار اولیه درخانم های چاق و خانم های با وزن نرمال کارشناسی ارشد 1394/04/10
مؤذن -فاطمه بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج بر اساس رویکرد تایم بر کیفیت، صمیمیت و تعارض زناشویی در زنان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/25
سمیه موسوی لیر بررسی رابطه بین انعطاف پذیری روان‌شناختی و ذهن آگاهی باکیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/24
هاتف نیا-کوثر آزمون مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجی گری سلامت روان مادران کارشناسی ارشد 1393/06/29
هرمزی فر-نسیم آزمودن مدل هوش هیجانی و رضایت زناشویی با میانجیگری سبک های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و وظیفه شناسی در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
مرضیه وارسته اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت (Triple P) بر تنیدگی، پذیرش و طرد والدینی، کیفیت تعامل والد-کودک و سبک¬های والدگری مادران کودکان دبستانی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/28
پری ولدمومن بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ناامیدی ،عملکرد خانواده با افکار خودکشی گرای در میان نوجوانان پایه اول دبیرستان مدارس شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1392/10/08
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نمایش 11 نتیجه
از 1