اعضای هیات علمی

رضا خجسته مهر

رضا خجسته مهر

رضا خجسته مهر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3333910
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرستو پاپی پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) بر اساس سرمایه روانشناختی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسی ارشد 1401/07/27
مریم رضایی مهر ابعاد هدف مداری به‌عنوان پیش‌بین اهمال‌کاری دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1402/07/26
محسن سدیدی مقایسه اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) و برنامه صاف کردن دل هایمان (GOHR) بر سازگاری زناشویی دکتری
فریبا سعیدپورگیلوائی پدیدارشناسی دیدگاه فهمی در ازدواج های رضایتمند دکتری
سحر شیری ورنامخواستی رابطه دیدگاه فهمی و رضایت زناشویی زنان با کنترل دیدگاه فهمی شوهران کارشناسی ارشد
احمدرضا طولابی دزفولی رابطه افسردگی و رضایت زناشویی در زنان: نقش تعدیلگر دیدگاه فهمی شوهران کارشناسی ارشد
زهرا عباسی دیدگاه فهمی به عنوان پیش بین مدارا در روابط همسران کارشناسی ارشد 1402/07/26
مریم عشیری پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه‌های سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، مهارت‌های تنظیم هیجان و استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه کارشناسی ارشد
سیده یلدا موسوی بهبید ابعاد ناگویی هیجانی و سبک های دلبستگی به عنوان پیش بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان شهر اهواز کارشناسی ارشد
مرتضی نجیمی پدیدارشناسی تصمیم به ماندن در ازدواج یا ترک رابطه پس از دادخواست طلاق دکتری
احمد احمدی قوزلوجه بررسی و مقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز دکتری 1394/06/25
منیژه احمدی میلاسی بررسی رابطه ساده و تعدیل گر سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و تعهد مذهبی با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/14
آرامی-شهناز رابطه ی ساده و تعدیل¬گر تعارض کار-خانواده و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در زنان متاهلِ شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/12/11
نرگس اسمعیلی بابادی ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ اخلاق رابطه ای و بررسی رابطه‌ی آن‌ با کیفیت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/03
فرح افشاری بررسی اثر بخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/11/20
افشاری - هاجر بررسی مؤلفه های اخلاق رابطه ای با تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان متأهل کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/04/08
زینب آقایی فراتحلیل رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی کارشناسی ارشد
زهرا اکبری پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس مدل مدارا با رویکرد اسلامی کارشناسی ارشد 1400/12/23
توفیق آلبوغبیش پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه کارشناسی ارشد
باقری فرد - فاطمه بررسی نقش واسطه¬ای دلبستگی به خدا در رابطه¬ی بین دلبستگی به همسر با همدلی نسبت به همسر در کارکنان متأهل شاغل بانک¬های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/06
هدا بستوه ارزشیابی ساختار عاملی پرسشنامه معیارهای آمادگی ازدواج (CMRQ) و بررسی رابطه¬ی آن با رفتارهای پرخطر در دانشجویان مجرد دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/28
بنایی - خسرو بررسی رابطه نظارت و تعارض والدین با سلامت روان فرزندان کارشناسی ارشد 1393/04/01
ابوطالب بهمیی تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک مطالعه کیفی دکتری 1398/11/28
ابوطالب بهمئی بررسی مدلی از پیشایندها و پیامدهای انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب در ازدواج در والدین دانش آموزان مدارس شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/06/22
احسان پارسی بررسی رابطه ساده و تعدیل گر هیجانات منفی و هیجانات مثبت با تبادلات زناشویی در والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان هندیجان کارشناسی ارشد 1393/03/25
مژگان پوردل اثربخشی درمان راه حل محور بر افزایش اشتیاق تحصیلی و کاهش نشانگان ضربۀ عشق دانش‌آموزان دختر با تجربۀ شکست عاطفی کارشناسی ارشد 1398/06/31
مریم پویه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تاب آوری مادران داغدیده کارشناسی ارشد 1399/12/13
لیلا جعفری نژاد اثرایدئولوژی برابری جنسیتی برهماهنگی وناهماهنگی زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف دروالدین دانش آموزان شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1390/11/24
جعفری-نسیم تبیین فرایند شکل گیری چالش‌های ارتباطی والد- نوجوان با رویکرد نظریه زمینه ای دکتری 1396/07/05
افسانه جلیلی ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت پیش‌بینی شکست در ازدواج و بررسی توان پیش‌بین آن در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/13
رویا جلیل سرقلعه ارزشیابی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس وظیفه شناسی و اهمال کاری کودکان(CCAPS ) در یک نمونه ایرانی کارشناسی ارشد 1400/12/11
مریم جودکی بررسی مدل سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست در ازدواج کارشناسی ارشد 1400/12/24
ناهید حیاتی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان و رابطه این سبک ها با انگیزه های فداکارانه و ادراک انصاف در زنان شاغل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/31
فاطمه حاجی حسینی مقایسه زنان شاغل و غیرشاغل در رضایت زناشویی با توجه به نقش کنترلی حمایت اجتماعی و ادراک انصاف کارشناسی ارشد 1398/11/26
حجاری-سارا تجارب زیسته والدین از فرزندپروری پس از طلاق: مطالعه کیفی پدیدارشناسی دکتری 1396/07/05
نوریجان حسینی بهبهانی بررسی حمایت اجتماعی، دلبستگی به همسر سابق، گذشت نسبت به تقصیرات همسر سابق، باور های غیر منطقی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های سازگاری پس از طلاق زنان شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1390/06/01
ملیحه حسن پوراصطهباناتی بررسی رابطه تعاملی استانداردهای زناشویی و الگوهای ارتباطی با کیفیت زناشویی در دبیران متاهل شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/15
زهرا خرسندی اخلاق در خانواده به عنوان پیش بین شکست و موفقیت زنان کارشناسی ارشد
مژگان داتلی بگی ساخت و اعتبار‌یابی مقیاسی برای سنجش مدارای زوجین مبتنی ‌بر رویکرد دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد
زینب دانیالی مطالعه ی آمادگی ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز: یک مطالعه ی کیفی کارشناسی ارشد 1394/11/04
ثنا دهقانپور رابطه تعهد، ادراک انصاف و رضایت زناشویی با فداکاری در زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/27
علی رضایی رابطه بین صمیمت و رضایت زناشویی در چرخه زندگی خانواده در زنان و مردان متاهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/09/11
زهرا رضایی نیا دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و معیارهای آمادگی به ازدواج به عنوان پیش¬بین¬های نگرش به ازدواج دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/09/15
رضائی - فیروزه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد 1393/10/08
نوشین روشن روان ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی‌ خود و همسر و بررسی رابطه‌ی آن‌ها با رضامندی زناشویی مردان و زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
حسین رئیسی تعیین نقش ساده و تعدیل گر مقابله ی زوجی، تعارض کار- خانواده و خانواده- کار با رضایت زناشویی در مردان و زنان متاهل شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1393/03/18
اسماعیل زهره ای رابطه سبک های دلبستگی واسنادهای ارتباطی با خشونت دیدگی در زنان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر شیراز . کارشناسی ارشد 1392/10/30
شمس سبحانی جو بررسی تجربه زیسته گذشت کردن و گذشت نکردن در همسران آسیب دیده : یک مطالعه کیفی دکتری 1399/11/27
شمسعلی سبحانی جو بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم دیدگاه – فهمی بر کیفیت زناشویی معلمان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/06/22
سیما سلطانزاده اهوازی بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای فداکاری در ازدواج در والدین دانش آموزان مدارس دخترانه ی مقطع راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/06
خدیجه شیرالی نیا اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته و زوج درمانی متمرکز بر هیجان برکاهش افسردگی ، تنظیم هیجانی و صمیمیت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر اهواز دکتری 1391/09/20
زینب شریفی زاده بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و نگرش‌های مذهبی بر آمادگی برای ازدواج و نگرش به ازدواج در دانشجویان شهید چمران اهواز. کارشناسی ارشد 1391/12/23
سارا شیرمردی اثربخشی یک برنامه غنی سازی ازدواج برگرفته از فراتحلیل در بهبود فضیلت های زناشویی دکتری 1399/10/29
شکیبا-عباس تجربه اِسنادهای ارتباطی زوجین آشفته: یک مطالعه کیفی ژنریک (عام) دکتری 1397/09/23
میمنت صادق زاده کیفیت ارتباط پدر و دختر به عنوان پیش بین معیارهای انتخاب همسر و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل شهر دزفول کارشناسی ارشد
نرگس طاهرزاده بررسی ادراک عدالت ورضایت زناشویی در چرخه زندگی خانواده کارشناسی ارشد 1391/12/21
ذبیح اله عباس پور مقایسه پیوستگی، انطباق‌پذیری، سطح ارتباطات و رضایت زناشویی در کارکنان متاهل با گذشت و بدون گذشت اداره‌های دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
ذبیح اله عباس پور اثربخشی درمان های شناختی رفتاری خانواده- محور و راه حل- محور بر افکار خودکشی گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق پذیری خانوادگی اقدام کنندگان به خودکشی دکتری 1393/04/03
نسرین غفاری بررسی اعتبار مقیاس اسناد ارتباطی(RAM) در ازدواج و تعیین توان پیش‌بینی آن در تشخیص زنان متقاضی طلاق و عادی در شهر آبادان کارشناسی ارشد 1386/01/01
سحر فرامرزی نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/11/20
مهدی فرجی پاک فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره اشتغال زنان و رضایت زناشویی آنها کارشناسی ارشد
سارا فلاح شجاعی ارزشیابی ویژگی¬های روان¬سنجی و ساختار عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و بررسی رابطه¬ی این سبک با تعهد زناشویی زنان متاهل در اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/01
زهرا قنبری - بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه¬ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی بامیانجی¬گری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات در کارمندان زن متأهل اداره¬های دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/10/15
مهدی قنواتیان تاثیر آموزش اسناد بر گذشت زوجین شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/05
مهری کاوند بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ادراک انصاف، ادراک رفتارهای فداکارانه و انگیزه های فداکاری با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر بروجرد کارشناسی ارشد 1390/12/22
امین کرایی بررسی مدل پیشنهادی برخی پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج کارشناسی ارشد 1387/01/01
امین کرایی شناسایی عوامل ازدواجهای طولانی مدت رضایت مند در والدین دانش آموزان: یک مطالعه اکتشافی دکتری 1394/06/25
محبوبه کراچیان بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبکهای دلبستگی بر کیفیت زناشویی با میانجیگری ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/01
کلثوم کریمی نژاد - بررسی تجربه زیسته مدارا با تفاوت ها در ازدواج های رضایتمند: یک مطالعه پدیدارشناسی دکتری 1400/12/11
رحیم کوچکی بررسی مدل پیشنهادی تأثیر سبک های دلبستگی ناایمن بر کیفیت زناشویی با میانجی گری اِسنادهای علّی و مسئولیت و راهبردهای حل تعارض در والدین دانش آموزان دبیرستانی شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/06/26
رزگار محمدی بررسی تجربه زیسته فداکاری در ازدواج های بلندمدت: یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی دکتری 1396/02/13
علی محمدی ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل¬گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی کارشناسی ارشد 1394/09/14
زهرا محمودی نقش تعدیل کننده تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک فداکاری و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد 1398/11/27
جعفر ممبینی نوترگی مقایسه نگرش نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/06/27
معصومه موحدی تاثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش صمیمیت در کارکنان شرکت نفت اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
زهرا موسوی ده موردی آزمون مجدد همبسته‌های پذیرش معلولیت در یک نمونه ایرانی کارشناسی ارشد 1400/12/08
فاطمه نادری بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم استانداردهای زناشویی بر رضایت زناشویی با میانجیگری مقابله‌ی زوجی در والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/06/28
نوکاریزی-حسن دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران به عنوان پیش بین های ادراک انصاف زنان کارشناسی ارشد 1393/04/08
شماره تماس: 0611-3333910
پست الکترونیکی: