اعضای هیات علمی

سیدمنصور مرعشی

سیدمنصور مرعشی

سیدمنصور مرعشی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 061-33360609
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه برای کودکان

آموزش و پرورش تطبیقی

برنامه ریزی درسی

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه حسنی کوچکی واکاوی تجربه زیسته صبوری معلمان دوره ابتدایی شهر اهواز در فرایند آموزش کارشناسی ارشد 1401/10/19
لیلا محمودصالحی تحلیل جایگاه تفکر مراقبتی در کتب درسی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
لاله نظری بررسی تناسب محتوای داستانهای ایرانی گروه سنی ج با معیارهای داستان های فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد 1401/06/20
جابر یوسفی بررسی تحلیلی مفهوم تخیل اخلاقی و بازنمایی آن در کتاب های پایه ششم ابتدایی کارشناسی ارشد
عزیزاله احمدی بررسی تحلیلی دانشگاه به مثابه نظام دانایی (با تاکید بر نظام آموزش عالی در ایران معاصر) دکتری
نظرمحمد اربابی بررسی تأثیرات جهانی شدن بر تربیت معلّم در ایران کارشناسی ارشد 1389/04/02
براتی زاده-امیر بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان و فارسی بخوانیم و بنویسیم مقطع ابتدایی در سال تحصیلی94-1393 کارشناسی ارشد 1394/01/26
بیرجند-زهرا بررسی تناسب محتوای داستانهای ایرانی گروه سنی "ج" با مهارت ها و مؤلفه های تفکر فلسفی لیپمن کارشناسی ارشد 1393/10/08
حسین بنی تمیم شناخت فرایند استدلال اخلاقی بین دانش اموزان پایه ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1398/06/27
لیلا بهمئی بررسی تحلیلی نظریه بازسازی اجتماعی و استلزامات تربیتی آن برای نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/25
قادر پیروتی اقدم بررسی تحلیلی آموزه های تربیتی مکتب رئالیسم (واقعگرایی) و کاربرد آن در نظام تعلیم و تربیت ایران کارشناسی ارشد 1389/09/10
الهام چلیات ارائۀ الگوی برقراری رابطۀ وجودی انسان با خدا بر پایۀ آیات قرآن کریم و تبیین دلالت‌های آن برای تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد 1400/07/21
گیتی حبیب زاده بررسی تحلیلی جنبه‌های آموزش و پرورش دعا از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1387/01/01
مریم حسینی بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت های آن برای فرایند یاددهی و یادگیری کارشناسی ارشد 1396/03/17
فرهاد درخشنده ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه ‌های موجود آموزش فلسفه به کودکان در ایران کارشناسی ارشد 1396/07/10
نجمه دستوری بررسی تحلیلی مفهوم شادی و دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت دکتری
رضوان دیناروند انسان فرهیخته به عنوان هدف تعلیم و تربیت لیبرالیسم و نقش آموزش عالی در تحقق آن کارشناسی ارشد 1391/03/31
راضیه دهقانچیان کهنه قوچان بررسی رویکرد تعاملی در مواجهه با چالش میان سنت و مدرنیسم (تجددگرایی) و دلالت های آن در تعلیم و تربیت ایران کارشناسی ارشد 1390/03/25
مصطفی رجب پور بررسی تحلیلی مبانی فلسفی تربیت سکولار و تبیین نسبت نظام آموزش و پرورش ایران با آن کارشناسی ارشد 1393/10/08
نسرین رشیدی تبین فرایند یاددهی-یادگیری سازنده گرا ونقش فناوری های نوین آموزشی در تسهیل آن کارشناسی ارشد 1397/11/17
مونا روشنفر بررسی کودکان کارشناسی ارشد
یوسف زارعی بررسی تطبیقی عاملیت آدمی در رویکرد اسلامی عمل و رئالیسم انتقادی باسکار وتبیین دلالت های تربیتی آن دکتری
زم زم-احمد تبیین تعصب و راهکارهای تربیتی مقابله باآن کارشناسی ارشد 1394/06/23
امیر سالاری بررسی مبانی، اهداف و اصول تربیت زیبایی شناختی در اسلام کارشناسی ارشد 1387/01/01
کلثوم سعدی چهارچوب فلسفی فلسفه تعلیم وتربیت جان دیویی کارشناسی ارشد 1396/07/12
هادی سنجری بررسی امکان پرورش هوش معنوی در پرتو پرورش ذهنیت فلسفی ;مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز" کارشناسی ارشد 1390/11/08
کامران شاهولی کوه شوری بررسی تحلیلی اخلاق پیچیدگی و دلالت‌های آن برای تربیت اخلاقی دکتری 1399/06/20
کامران شاهولی‌کوه‌شوری بررسی و تبیین رویکرد یاددهی- یادگیری در پارادایم پیچیدگی و کاربست آن در نظام آموزشی کارشناسی ارشد 1392/11/09
ندا طبش ارایه الگوی استقامت و پایداری بر پایه قرآن و روایات معصومین (ع) و تبیین دلالتهای تربیتی آن پژوهشی با روش نظریه پردازی داده بنیاد کارشناسی ارشد 1399/07/23
طلعت طوسی جهانی شدن و برنامه درسی کارشناسی ارشد
محمد قلاوند بررسی تجربه زیسته دانش آموزان پسر متوسطه اول منطقه الوارگرمسیری از فرایند اجتماعی شدن در مدرسه کارشناسی ارشد 1395/04/09
معصومه قلندری مبانی، اصول و اهداف تعلیم و تربیت کثرت‌گرا و دلالت‌های تربیتی آن در نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
حبیب کاوندی بررسی تحلیلی مبانی حساسیت اخلاقی و دلالت های آن برای نظام آموزش و پرورش ایران دکتری 1399/06/19
سعید لیراوی مقایسه نظریات ابن سینا و محمد غزالی درباره تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1395/11/06
عبدالمجید ماهی گیر تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ی ششم ابتدایی از نظر توجه به مقوله های آموزش تفکر لیپمن و بررسی اثر بخشی آن از نظر معلمان شهرستان های سیریک و میناب درسال تحصیلی92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/23
مردانی-ایوب تحلیل مبانی فلسفی، دینی و فرهنگی حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک هدف تربیتی دکتری 1395/04/14
لیلی مطرودی بررسی تحلیلی عوامل موثر در پرورش تفکر انتقادی در کودکان مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد 1390/11/12
شیما معتمدی بررسی تحلیلی مفهوم محبت به خداوند در اندیشه ی اسلامی و استنتاج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد
اعظم مقیمی گسک تحلیل محتوای کتاب های درسی بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی از منظر توجه به مقوله های آموزش فلسفه به کودکان کارشناسی ارشد 1391/03/31
محسن ملازایی بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و مطهری درباره تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1390/06/28
سیده الهام موسوی منش مقایسه انسان شناسی از دیدگاه مطهری و یاسپرس و مضامین آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1390/11/12
برزو مولایی پارده بررسی تحلیلی رویکرد یاددهی - یادگیری در اندیشه ی ریچارد رورتی و امکان بهره گیری از آن در نظام آموزشی ایران کارشناسی ارشد 1390/08/09
سیدحسین نجاتی موسوی گفت و شنود میان فرهنگی به مثابه یک هدف تربیتی دکتری
سیدحسین نجاتی موسوی بررسی تحلیلی تربیت اجتماعی از دیدگاه مکتب عمل گرایی و جایگاه آن در برنامه درسی دروره ابتدایی آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد 1389/10/22
مجید هواسی بررسی تحلیلی نهضت آهستگی و دلالت های آن برای آموزش ویادگیری مداوم کارشناسی ارشد 1396/09/29
شماره تماس: 061-33360609
پست الکترونیکی: