اعضای هیات علمی

یداله مهرعلی زاده

یداله مهرعلی زاده

استاد
شماره تماس: 3330010-20 (4668)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :
 
 1. قایم مقام معاونت اقتصادی و امور هماهنگی استانداری خوزستان از سال 96

 

 1. مشاور و نماینده تام الاختیار استاندار در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری از سال 95

 

 1. معاون سابق آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور سال 93-94

 

 1. معاون سابق پژوهشی و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 92-93

 

 1. نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی مهارت WSI

 

 1. رئیس پژوهشکده مطالعات شهری-منطقه ای دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 97

 

 1. مدیر عامل شرکت دانش بنیان شبکه گستران جندی شاپور وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1382

 

 1. عضو کمیسیون ملی آموزش یونسکو در ایران

 

 1. رئیس هیات امنای موسسه فنی و مهندسی آموزش عالی کارون خوزستان

 

 1. نایب رئیس شورای گسترش آموزش عالی علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1. رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1. دبیر شورای گسترش آموزش عالی علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1. رئیس کمیسیون برنامه ریزی بین سطوح تکمیلی و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1. محقق برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در گروه علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1386.
 1. پژوهشگر برگزیده حوزه علوم انسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خوزستان در سال 1387 و هیات علمی برگزیده دانشگاه در هفته پژوهش دانشگاه شهید چمران در زمینه تالیف و ترجمه در سال 1385
 1. دو دوره کارآفرین برگزیده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در سالهای 87 و 1388 در بخش خدمات مدیریت استان خوزستان
 1. پژوهشگر برگزیده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خوزستان- گروه علوم انسانی سال 1388
 1. مدیر  دو کارگاه بین المللی تخصصی یادگیری مادام العمر یونسکو 1391 و مدیر کارگاه بین المللی تخصصی مدیریت منابع آب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال 1392
 1. رئیس پنج همایش بین المللی و یک همایش ملی انجمن آموزش عالی
 1. رئیس دو دوره انجمن آموزش عالی ایران
 1. عضو اصلی کمیته راهبردی تدوین اساسنامه سازمان ملی مهارت ایران از شهریور 89 تا مهر 90
 1. عضو شورای پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور از سال 1390 تاکنون
 1. عضو میز مالزی و سنگاپور سازمان فنی و حرفه ای کشور 2478/100 5/2/91
 1. عضو کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان خوزستان از مهرماه 1390  م/90/28408   20/04/90
 1. رئیس مسابقات ملی مهارت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 1. عضو اتاق فکر و مشاور علمی مرکز منطقه ای علوم و فناوری اتحادیه همکاری های کشورهای حاشیه اقیانوس هند IOR-، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،‌معاونت پژوهشی  از تیرماه 90 که ادامه دارد.
 1. مشاور علمی در حوزه مدیریت و پژوهش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کشور، مشاور مدیریت دانش شرکت ملی حفاری کشور، مشاوره در زمینه مدیریت منابع انسانی دیوان محاسبات کشور ، سازمان امور مالیاتی کشور ، عضو کمیسیون نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، عضو سازمان جهاد سازندگی ، مشاور شرکت برق منطقه ای، وزارت نیرو و موسسه آموزش مدیریت توانیر، صنایع فولاد خوزستان، شهرداری اهواز، شورای تحول اداری خوزستان ، مشاور تحقیقاتی شرکت پست استان خوزستان ، مشاور و عضو کمیته برنامه ریزی پنج ساله نیروی انسانی صنایع فولاد خوزستان ، عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی اهواز و استانداری خوزستان
 1. مدیر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو شورای دانشگاه شهید چمران ، عضو شورای آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو کمیسیون نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه شهید چمران طی ، عضو شورای تحول اداری و کمیسیون بهره وری دانشگاه ، عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه، عضو شورای استعداد های درخشان دانشگاه، عضو ناظر در کمیته منتخب ترفیع دانشگاه با تصویب هیات رئیسه دانشگاه ، دبیر کمیته علمی و اجرایی انتخاب معلمان نمونه دانشگاه و عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 1. عضو کمیته فنی برنامه ریزی آموزشی مرکز آموزش عالی بین المللی فولاد طی سال های 1383 لغایت 1384.
 1. نماینده تام الاختیار دانشگاه در ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه در سازمان سنجش و آموزش کشور از سال 1380 تا1384 و نظارت بر اجرای ارزیابی آموزشی در23 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران از سال 80 تا 85

 

Knowledge Management in Organization