اعضای هیات علمی

غلامرضا رجبی

غلامرضا رجبی

غلامرضا رجبی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33360609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم ابراهیمی نوبندگانی رجحان‌های همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر با تاکید بر قومیت‌های (کرد، بختیاری و عرب زبان) دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/12/23
سمیه ایزدی ارزیابی مدل رابطۀ کمال‌گرایی در روابط زوجی و بهزیستی ذهنی در رابطۀ زناشویی با میانجی‌گری خود-پنهانی از همسر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه جندی شاپور اهواز کارشناسی ارشد 1398/06/27
عباس امان الهی فرد بررسی و مقایسه¬ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی بر درمان انزال زودرس، تجربه های ذهنی انزال و رضایت زناشویی افراد مبتلا به انزال زودرس دکتری 1391/03/31
مهدی ایمانی گلوچه مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر زوج های آشفته مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دکتری 1391/09/20
حدیث امرایی بررسی مدل رابطه ی بین نگرش های مذهبی و سلامت روان با میانجی گری خوش بینی در زنان مطلقه ی تحت پوشش کمیته ی امداد امام خمینی و بهزیستی شهر خرم آباد کارشناسی ارشد 1396/03/30
امیری اصل - ژیلا بررسی پایایی و روایی مقیاس نگرش‌ها و انتظارات نسبت به ازدواج در دانش جویان مجرد دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/12/25
هاجر باصولی بررسی رابطه بین تجربه معنوی روزانه، رضایت زناشویی و افسردگی با میانجی گری خود متمایز سازی (گسلش عاطفی، واکنش پذیری هیجانی) در بین زنان بد سرپرست شهرستان دشتستان. کارشناسی ارشد 1392/11/27
نرگس پاپی ارتباط بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی گری سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی در زنان و مردان متاهل شهرستان اندیمشک کارشناسی ارشد 1393/09/19
معصومه پیردایه بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش باورهای محدود کننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد 1389/12/18
حدیث پناهی بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تعارض نقش جنسیتی مرد برافسردگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زن با میانجی;گری انتقاد شوهر در زوج;های مناطق شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/10/03
اصغر جمالی رابطه بین تمایز یافتگی )موقعیت من(، سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی زناشویی در والدین دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان داراب (استان فارس). کارشناسی ارشد 1392/09/06
حجت اله چهاردولی بررسی رابطة عملکرد خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس با ناسازگاری در بین دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطة‌ شهر ملایر کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیدا حیات بخش ملایری نقش میانجیگری صمیمیت در ارتباط با مهارتهای هیجانی، رضایت و سازگاری زناشویی در مردان صنف طلا فروش شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/06/27
مهدی حریزاوی بررسی مدل شفقت-خود، همدلی زناشویی و افسردگی، با میانجیگری بخشش زناشویی، در زنان شهرستان حمیدیه کارشناسی ارشد 1395/02/08
زهرا حسینی بررسی رابطه‌ی سبک‌های‌ دلبستگی و افسردگی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه‌های حل تعارض در زنان کارمند اداره‌های دولتی شهرستان ماهشهر کارشناسی ارشد 1391/07/05
امید حمیدی بررسی تجربه زیسته رضایت زناشویی در زوجین با فرهنگ های متفاوت: یک مطالعه پدیدارشناسی دکتری 1396/11/16
خیری قرقانی-سمیه بررسی مدل فرضی رابطه‌ی بین دلبستگی ناایمن، رضایت جنسی و عملکرد جنسی با میانجی¬گری خودکارآمدی کنش¬وری جنسی در زنان متاهل شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/20
فاطمه خواجه بررسی روابط بین خشونت مردان در 3 ماهه آخر دوران بارداری و رضایت زناشویی با میانجیگریهای اضطراب و افسردگی در زنان نخست زا کارشناسی ارشد 1391/04/13
قاسمعلی خوشنود اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بازسازی عاطفی بر ترس از صمیمیت، اعتماد در روابط نزدیک و رضایت زناشویی در زوجین با ازدواج مجدد با تجربه طلاق: یک مطالعه موردی دکتری 1398/09/04
زهرا ذوالمجد بررسی پایایی و روایی مقیاس توانمندسازی خانواده در خانواده‌های با کودکان با اختلال‌های بیش‌فعال، درخود مانده و یادگیری کارشناسی ارشد 1396/03/30
ابراهیم رسائی بررسی رابطه شادمانی ذهنی و سطح تمایزیافتگی خود با رضایت زناشویی در کارکنان متاهل اداره‌های دولتی با کنترل سال‌های ازدواج در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1386/01/01
فرزانه رشیدی بررسی مدل رابطه‌ی خودکارآمدی در رابطه‌ی رمانتیک و رضایت زناشویی با میانجیگری رفتارهای حفظ رابطه در معلمان زن مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد 1396/06/25
سعید زهیری بررسی رابطه بین سطح تمایز یافتگی خود، صمیمیت و خود افشایی با رضایت زناشویی در بین کارمندان متاهل دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. کارشناسی ارشد 1390/04/21
ندا سیاح طرف زاده بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارض کار-خانواده-تحصیل در دانشجویان کارشناسی ارشد 1395/04/14
سیدامید ستوده ناورودی تاثیر روانشناختی- رفتاری گروهی (CBT) و آموزش شناختی مبنی بر حضور ذهن (CBMT) بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
یعقوب سروستانی بررسی رابطه بین تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با رضایت زناشویی، با میانجی گری خود کارآمدی تعارض کار-خانواده و خود کارآمدی تعارض خانواده-کار در زنان متأهل پرستار بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه جندی شاپور شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1391/06/26
مریم سهیلی مقایسه بهزیستی روان‌شناختی بین کارمندان متاهل، مطلقه، بیوه و مجرد اداره‌های دولتی شهرستان کرج کارشناسی ارشد 1388/06/24
سارا شریفی گاکیه آزمایش مدل سبک های دلبستگی (ایمن و اجتنابی) و افسردگی با میانجی گری خوشبینی در میان زوج های مناطق شش گانه شهرداری کرمانشاه. کارشناسی ارشد
شمعونی اهوازی - شهلا اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش علائم افسردگی و افزایش سلامت روان در دختران نوجوان. کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود شهبازی رابطه هوش هیجانی و ابراز وجود با رضایت زناشویی در معلمان متاهل آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان با کنترل سال‌های ازدواج کارشناسی ارشد 1384/01/01
مسعود شهبازی مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مسأله گشایی و مهارت های ارتباطی بر تمایز یافتگی خود، ابراز وجود، راهبردهای مسأله گشایی و مهارت های ارتباطی در زوج های مراجعه کننده برای عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج شهرستان مسجدسلیمان دکتری 1393/06/25
علی اکبر ظفری زاده اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه گرا بر پردازش بین فردی، سبک های گوش دادن، رضایت زناشویی و آگاهی از رابطه در زوج های ناخرسند: یک مطالعه موردی دکتری
قدرت اله عباسی : بررسی رابطه نگرش های جنسی و سبک های عشق ورزی با معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/29
قدرت اله عباسی بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط و برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی بر انتظارات زناشویی و باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد دانشگاه های شهر اهواز دکتری 1394/06/30
هوشنگ علی بازی رابطه سبکهای اسنادی با رضایت زناشویی در بین زنان و مردان معلم فرهنگی شهر یاسوج کارشناسی ارشد 1385/01/01
طاهره فاتح بررسی مدل رابطه ی بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجیگری سبک های مقابله ای مسئله-مدار و هیجان -مدار کارشناسی ارشد 1395/09/15
سعید قایدامینی هارونی بررسی پایایی و روایی مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی بیچ سنتر در خانواده‌های با کودکان دارای ناتوانی‌ها و اختلال‌های رشدی کارشناسی ارشد 1395/07/12
فردین قربانی فارسی: بررسی رابطه بین ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زناشویی در کارکنان متاهل اداره های دولتی شهر شیراز. کارشناسی ارشد 1389/11/27
سهیلا قیصری بررسی اثربخشی آموزش برنامه مبتنی بر آگاهی و انتخاب های بین فردی و برنامه آمادگی پیش از ازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلری بر باورهای محدودکننده انتخاب همسر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوّم دکتری 1399/07/23
فرزاد کاظمی بررسی مدل رابطه¬ بین ذهن¬آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی¬گری همدلی زناشویی کارشناسی ارشد 1396/06/25
ذبیح الله کاوه فارسانی تدوین الگویی کیفیت زناشویی دبیران شهر اهواز: یک پژوهش کیفی دکتری 1395/07/05
رضوان کردعزیزپورمحمدی آزمایش مدل رابطه بین خانواده اصلی با رضایت زناشویی با میانجی¬گری سبک¬های دلبستگی کارشناسی ارشد 1395/06/29
مریم کریمی بررسی و مقایسه متغیرهای روانشناختی رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/03/31
کلثوم کریمی نژاد بررسی مدل آسیب شناسی خانواده و رضایت زناشویی در کارمندان متاهل اداره های دولتی شهر خرم آباد کارشناسی ارشد 1389/12/18
محمد کریمی وردنجانی ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی¬گری¬های تعهد زناشویی و همدلی زناشویی کارشناسی ارشد 1395/12/04
کسایی نجفی - زهره اثر بخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی والدین بر کاهش بی توجهی و تکانشوری کودکان 6 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه کارشناسی ارشد 1393/09/19
نسترن کلانتری بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم استرس ناباروری بر رضایت و سازگاری زناشویی زن با میانجی‌گری رضایت جنسی در زنان نابارور شهرستان های شوشتر و گتوند کارشناسی ارشد 1390/12/15
خدیجه گشتیل نشخوار فکری و نگرانی به عنوان میانجی بین شفقت-خود و افسردگی در پرستاران زن متأهل کارشناسی ارشد 1394/04/14
حمیده لیاقت رابطه خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجیگری‏های تعارض زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زناشویی کارشناسی ارشد
عثمان محمودی آموزش قبل از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب‌های بین فردی بر کاهش ترس از ازدواج و افزایش انگیزه و ادراک از ازدواج در دانشجویان مجرد دکتری 1396/10/20
مریم میرزایی خوندابی بررسی وضعیت ازدواج جوانان در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/01
مصطفویان-راضیه بررسی نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رابطه بین شفقت خود و رضایت زناشویی بین کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/03/06
عنایت مکی بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارض کار-خانواده در کارکنان دانشگاههای شهید چمران و جندی شاپور اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/04
فاطمه ملک محمدی آزمایش مدل خودـانتقادی، جهت گیری مذهبی درونی و افسردگی و تنهایی با میانجیگری خودـخاموشی در بین دانشجویان در گیر رابطه ی رمانتیک دانشگاه شهید چمران اهواز. کارشناسی ارشد 1392/07/09
زهرا منصورزاده بررسی مدل رابطه‌ی بین استانداردهای ارتباطی و رضایت زناشویی با میانجیگری تنظیم هیجان بین فردی کارشناسی ارشد
سید صادق موسوی بررسی رابطه‌ سبک‌های هویتی و عوامل فردی-خانوادگی با رضایت زناشویی در کارمندان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
سیده لیلا موسوی بررسی رابطه‌ ی تعارض‌های زناشویی و شیوه‌ ی فرزندپروری مقتدرانه مادر و خودتنظیمی با ناسازگاری با در دانش‌ آموزان دختر پایه‌ی اول متوسطه شهرستان اندیمشک کارشناسی ارشد 1391/12/23
خلیل موسویان نژاد بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی و تعارض زناشویی با میانجیگری هوش هیجانی در معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/06/26
شهلا مولوی - شهلا بررسی درمان¬های شناختی- رفتاری و بین فردی در کاهش میزان افسردگی، افزایش رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی درک شده در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان در یکی از دفاتر مامایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/06
زهرا نادری نوبندگانی اثربخشی زوج درمانی سیستمی-سازه‌گرا بر پردازش بین فردی، رابطه متقابل، نزدیکی رابطه و سازگاری زوجی در زوج‌های آشفته دکتری 1394/08/11
زهرا نادری نوبندگانی بررسی پیشایندهای رشد و تکامل پس آسیبی شکست رابطه عاشقانه از طریق مؤلفه های اسناد شکست رابطه عاشقانه و سنخ های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/08/18
مرضیه یوسفی مقدم آزمایش مدل افسردگی و رضایت زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای مردان مبتلا به مواد افیونی در شهرستان تربت حیدریه. کارشناسی ارشد 1392/08/29