اعضای هیات علمی

مسعود صفایی مقدم

مسعود صفایی مقدم

مسعود صفایی مقدم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3360609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیمین ارمنده بررسی تناسب داستان‌های "مجموعه چهل کودک" به‌عنوان محتوای برنامه‌های حلقه کندوکاو کارشناسی ارشد 1402/11/29
زهرا اسدی تحلیل فلسفی ایده مدرسة والدین با نگاهی به رویکرد آموزش مداوم دکتری
فاطمه البوغبیش بررسی تحلیلی تفکر قدردان و نقش آن در تربیت کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1401/06/29
سعیده بیات زندگی معناداربه عنوان یک هدف تربیتی تحلیل مبانی فلسفی و دینی زندگی معنادار دکتری
حبیب الله تبریزی بررسی تحلیلی ویژگی تأثیر پذیری انسان با تاملی بر رویکرد عاملیت آدمی و تبیین پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری
فاطمه چلداوی بررسی الگوهای تفکر غیر کلیشه‌ای، و تطبیق مؤلفه‌های آن با مؤلفه‌های تفکر در برنامه آموزش فلسفه به کودکان کارشناسی ارشد 1402/10/10
معصومه حیدری نصرابادعلیا تحلیل پدیدارشناختی حساسیت محیط زیستی آموزگاران و ارائۀ رهنمودهایی برای آموزش و ارتقای آن در مدارس ابتدایی شهر یاسوج کارشناسی ارشد
عاطفه زارعی بررسی و نقد آموزش علوم تجربی در ایران در پرتو بازخوانیِ توصیفی – تحلیلی ماهیت علم تجربی دکتری
فاطمه سالمی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (نسخه فیلیپ کم)، بر خلاقیت و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کارشناسی ارشد 1402/04/04
خدیجه سعیدی تحلیل رابطه بعد عاطفی با بعد شناختی انسان و دلالت های تربیتی آن از منظر صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد 1401/07/30
کبری شجاعی بررسی تحلیلی باورهای انسان شناختی آموزش مداوم و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1400/12/25
طلعت طوسی تحلیل مفهوم تنهایی و تبیین دلالت های آن در تعلیم و تربیت دکتری
مرجان فرح نیا تجربه ی آموزگار دانش آموزان دوزبانه پایه اول بودن در شهر اهواز: تبیین چالش ها و راهکارهای موثر یاددهی- یادگیری کارشناسی ارشد
فرانک کاوسی بازنمایی مولفه های تفکر همدلانه در روایت معلمان زن از تعاملشان با دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر ایذه کارشناسی ارشد 1401/11/30
علیرضا کاوندی بررسی تحلیلی مبانی نظری اختلاف نظر و ارائه یک الگوی تربیتی برای مواجهه با آن دکتری
مریم گوروئی محمدی واکاوی تجارب زیسته آموزگاران پایه دوم ابتدایی شهر کرج از اخلاق تدریس در زمان همه گیری بیماری کووید-19 کارشناسی ارشد 1401/06/23
مریم احسان فر بررسی تطبیقی دیدگاه های ژان ژاک روسو و مرتضی مطهری درباره ی تربیت دینی کارشناسی ارشد 1390/03/25
مژگان آزادمهر بررسی تحلیلی ظلم به خود در اندیشه اسلامی و تبیین دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1398/11/14
مرضیه اسدی آسیب شناسی برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان با تاکید بر اجرای آن در آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد 1390/06/28
یداله اقدامی (نقش تقدس(امرقدسی) در تعلیم و تربیت)‌The Role of Hollyness in Education کارشناسی ارشد 1381/01/01
امیری-کاوه بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی در منظومه ی فکری حافظ و دلالت های آن برای پرورش انسان مطلوب دکتری
جهان بخش اورک تبیین و تحلیل مفهوم عدالت آموزشی و دلالت‌های تربیتی آن در نظام تعلیم‌وتربیت ایران دکتری 1394/06/25
فاطمه بیان مهر انسان تربیت شده در نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1390/12/22
احلام بیت ناصر تبیین فرآیند محاسبۀ نفس در اسلام و دلالتهای آن برای تعلیم وتربیت اسلامی کارشناسی ارشد
سیدنورالدین بهروزی نیک بررسی زمینه های رشد اخلاقی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان کارشناسی ارشد 1393/06/29
بهمیی-سهیلا بررسی تطبیقی وجوه تربیتی مکتب عمل گرایی (جان دیویی) و مکتب کارکردگرایی ساختاری(پارسونز ) کارشناسی ارشد 1394/01/26
طاهره بهمنی بررسی ایده "استقلال اخلاقی" به عنوان هدفی تربیتی دکتری 1394/04/13
علی بوجلالی تبیین خود فراموشی به عنوان یک مشکل تربیتی و راههای اصلاح آن بر اساس آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد 1396/07/12
زهرا بوری سرحانی تدوین الگوی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی و استنتاج دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1399/12/14
جاسم تابع‌الحجه (تربیت اجتماعی در نهج البلاغه) Social Education in Nahj-ol-Balaghe کارشناسی ارشد 1378/01/01
حکیمه ترحم بررسی تحلیلی ایده اهستگی و دلالت های تربیتی آن : با تاکید بر رویکردی اسلامی و ایرانی کارشناسی ارشد
مریم جمیلی بررسی تجربه زیسته اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از رعایت اخلاق حرفه‌ای کارشناسی ارشد 1396/07/11
بهناز جهانیان مطالعه دیدگاه دیویی در خصوص تربیت عقلانی و امکان بهره گیری از آن در آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد 1389/09/17
عبدالحمید چیت ساز بررسی و تحلیل «نظریة تبیین ارزش‌ها» و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1385/01/01
جعفر چراغیان تحلیل مبانی جامعه شناختی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با تأکید بر رویکردی اسلامی دکتری 1396/06/29
جعفر چراغیان بررسی تطبیقی آرای جان دیویی و امیل دورکیم درباره ی تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1389/06/29
طیب چهری بررسی نظام اخلاقی شاهنامه فردوسی و دلالت های آن برای تربیت اخلاقی دکتری 1396/04/19
احمد حقی : ارائه و تبیین الگوی تربیت اخلاقی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی دکتری 1396/07/05
ذبیح اله خنجرخانی بررسی تحلیلی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و دلالتهای تربیتی آن دکتری 1393/06/31
مادح دست مرد بررسی مبانی نظری ایدۀ خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی دکتری 1391/10/24
شیدا ریاضی هروی بررسی مبانی فلسفی ادبیات پهلوی ساسانی و استنتاج فلسفه ی تربیتی آن دکتری 1399/06/18
حسین رجبعلی پور بررسی تحلیلی ماهیت دانش و دلالت های آن برای نظریه های مدیریت دانش دکتری 1395/04/14
بهاءالدین رحمانی بررسی تحلیلی اخلاق معلمی و تعیین جایگاه آن در اهداف و برنامه های تربیت معلم ایران دکتری 1392/07/15
سارا رحیمی نژاد بررسی تحلیلی مفهوم خیر خواهی و تبیین تربیت اخلاقی مبتنی بر آن کارشناسی ارشد 1398/06/27
رحیمی نسب-حجت اله بررسی تحلیلی مبانی نظری ایده یادگیری مادام العمر به مثابه رویکردی تربیتی دکتری 1395/06/24
علیرضا رشیدی بررسی تطبیقی اصل آزادی و عقلانیت و دلالت‌های تربیتی آنها از دیدگاه مکاتب لیبرالیسم و اسلام دکتری 1385/01/01
محمد رعنایی پور بررسی فضایل اخلاقی از دیدگاه ارسطو ودلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد 1390/11/09
علی روشنی زاده بررسی مبانی پیامدگرایانه و ناپیامدگرایانه مفاهیم مشترک اخلاقی منشورهای اخلاقی دانشگاه¬های ایران دکتری 1394/11/25
صاحبه سالار بررسی تحلیلی ایده دانشگاه فضیلت بنیاد با تاکید بر ماهیت و کارکرد دانش دکتری 1397/11/10
کبری سطوتی جمیل مبانی انسان شناختی جهانی شدن و دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد 1390/08/11
فاطمه سلطانی نژاد بررسی تحلیلی آموزه های تربیتی زرتشت کارشناسی ارشد 1389/09/17
عزیز سواری بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه های تربیتی از آنها کارشناسی ارشد 1392/06/25
عزیز سواری بررسی نظام اخلاقی دین صابئین مندائی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت اخلاقی دکتری
کریم سواری (بررسی دیدگاههای فلسفی عقیدتی دانش آموزان پسرپایه سوم دبیرستانهای شهر اهواز در مورد نماز) The Study of Philosophical-Ideological views on Praying Behavior of Third Grade High School Students in Ahvaz کارشناسی ارشد 1380/01/01
رضا شیخه بررسی تحلیلی مبانی رویکرد برساخت گرایی اجتماعی درباره ی دوران کودکی و استلزامات تربیتی آن دکتری 1398/02/04
علی میرزا صالحی بررسی تحلیلی نظریه‌های خودگرایی و دیگرگرایی اخلاقی و استنتاج دلالت-‌های آن برای تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1399/11/30
خمیس صیدی تحلیل مبانی فلسفی حقوق کودکان و استلزامات تربیتی آن با تاکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک دکتری
علیرضا صمدی دارافشانی بررسی دلالت های تربیتی آراء فلسفی ملا صدرا به عنوان فیلسوف مکتب اصفهان کارشناسی ارشد 1390/07/26
هادی طاهری اصل بررسی اهداف آموزش هنر از دیدگاه مکتب ایدئالیسم کارشناسی ارشد 1386/01/01
جعفر ظاهری راد بررسی تحلیلی تربیت دینی وچالش های پیش رو با تأکید بر آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد 1390/07/27
غلامی-محمدجواد تحلیل ویژگی های انسان تربیت شده در مکتب اگزیستانسیالیسم کارشناسی ارشد 1394/11/28
جهانبخش فلسفی جو بررسی و تحلیل رابطه عقل و عاطفه در نهج البلاغه و استلزامات تربیتی آن کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمود کاظمی بررسی مبانی و اصول و اهداف تربیت مدنی و کیفیت انعکاس آن در نظام آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
بهنام کاظم نیا (عقل از دیدگاه امام علی (ع) و دلالتهای تربیتی آن) Reason in Imam Alis view, and its educational implications کارشناسی ارشد 1380/01/01
اسماعیل گرجی بررسی ایده آموزش مداوم در آثار سعدی کارشناسی ارشد 1392/07/29
بتول محمدیان رحمت ابادی بررسی تحلیلی تربیت اجتماعی از دیدگاه افلاطون و فارابی کارشناسی ارشد 1389/12/18
مهدی مخت بادی بررسی تحلیلی جایگاه آموزش مداوم در برنامه آموزش های فنی و حرفه ای(بر اساس فلسفه آموزش فنی-حرفه ای) کارشناسی ارشد
سیدمنصور مرعشی بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهش در برنامة آموزش فلسفه به کودکان و تاثیر بر پرورش مهارت‌های استدلال دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی شهر اهواز دکتری 1385/01/01
پریوش ملحانی بررسی تحلیلی ایده معنویت گرایی و جایگاه آن در آموزش و پرورش ایران دکتری 1394/11/25
سیده نرگس موسوی صفت بررسی تحلیلی فضیلت های فکری از منظر زگزبسکی و بازتاب آن در داستان های ایرانی و خارجی مورد استفاده در برنامه های آموزش فلسفه برای کودکان کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه نظری رودبالی بررسی تحلیلی ایده ی بیلدونگ و امکان کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت دکتری 1402/06/28
محمد نعمانی خلاقیت واستلزامات تربیتی آن دراندیشه اسلامی دکتری 1394/11/14
زینب نوری ممبنی ارائه رویکردی بومی(ایرانی- اسلامی) از فمینیسم و دلالت های آن برای نظام آموزشی ایران (با تاکید بر ایده ی برابری به مثابه ی انصاف) دکتری 1401/07/20
پروانه ولوی (بررسی نظریه اصالت نفع و مضامین آن در آموزش و پرورش اخلاقی) A Study of Utilitarianism and its implications for Moral Education کارشناسی ارشد 1380/01/01
شماره تماس: 0611-3360609
پست الکترونیکی: