اعضای هیات علمی

عبدالحسین فرج پهلو

عبدالحسین فرج پهلو

عبدالحسین فرج پهلو    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33360609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیم ابراهیمی بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل نیومن و کانرد کارشناسی ارشد 1394/11/12
سمیه سادات اخشیک بررسی مقایسه‌ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز وعلوم پزشکی جندی‌شاپور بااستفاده از مدل تعالی سازمانی(EFQM) کارشناسی ارشد 1386/01/01
مهری ایزدی یگانه بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی (مقطع راهنمایی ومتوسطه) شهرستان قم و ارائه راهبردهایی برای بهینه سازی آنها کارشناسی ارشد 1380/01/01
اصغرنژادقلعه یی-حسین شناسایی و تحلیل اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر فرایند صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی مفهومی فرایند نشر مدرن و پسامدرن در کشور دکتری 1396/07/02
امیررضا اصنافی طراحی درگاهی برای مجلات الکترونیکی رایگان، ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز، براساس نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورد این مجلات کارشناسی ارشد 1384/01/01
مرضیه بردستانی گناوه بررسی رفتار اطلاع‌یابی مهندسان و کارشناسان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب- اهواز کارشناسی ارشد 1381/01/01
فریده بگدلی نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات کارگاه های آموزشی مورد نیاز اعضای کتابخانه های عمومی شهر اهواز به منظور جذب و توانمندسازی مخاطبین این کتابخانه ها کارشناسی ارشد 1395/12/02
فاطمه بناری بررسی میزان تطابق سامانه¬ی مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مخزن دانش پژوهشی این دانشگاه با ویژگی-ها و معیارهای یک مخزن مطلوب دانش کارشناسی ارشد 1395/06/27
ژیلا پابخش بررسی میزان برخورداری اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت‌های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل PKM2.0 چئونگ و تسوئی کارشناسی ارشد 1395/11/18
ابراهیم پروین شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی در میان کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های استان خوزستان کارشناسی ارشد 1386/01/01
پیمان جلیل پور بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان نسبت به اجرایی شدن مدل بازاریابی 4P (محصول، بها، مکان، و فعّالیَّت های تشویقی و ترغیبی) کارشناسی ارشد 1390/11/01
محسن حاجی زین العابدینی امکان سنجی به کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی ایفلا در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی دکتری 1389/06/23
سید عابدین حسینی آهنگری بررسی مقایسه‌ای وضعیت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برمبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
علی حمیدی بررسی ساختار، کمیت و کیفیت پیوندهای وبی موجود در میان مدارک پزشکی و پیشنهاد طرحی برای بهینه‌سازی آن‌ها در راستای تحقق ایده مغز جهانی دکتری 1390/09/28
فاطمه خدائی شناسایی و بررسی عوامل مؤ ثر بر افزایش ربط در نظامهای بازیابی برخی از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای فارسی با تاکید بر رویکرد منطق فازی کارشناسی ارشد 1393/06/31
لیلا خلیلی بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتباط با مشتری در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز براساس مدل کامب کارشناسی ارشد 1391/12/23
مریم خوش کنار بررسی وضعیت مدیریت دانش بر اساس چرخه‌ی جاشاپارا در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بر اساس دیدگاه مدیران و مسئولان این کتابخانه‌ها، به منظور ارائه‌ی راهکارهایی جهت ارتقاء وضعیت آن‌ها کارشناسی ارشد
معصومه دالوند بررسی ویژگی‌های محتوایی وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان و نظرات صاحبنظران آرشیو در ایران به منظور ارائه الگوی عینی وب‌سایت آرشیو ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
فرشید دانش تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم‌ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیلا دهقانی مطالعه و مقایسه رویکردهای منطقی، کاربرمدار و محاسباتی به منظور ابداع و معرفی روشی نوین برای استخراج چهریزه ها در سازماندهی دانش دکتری
عاطفه راستی مقایسه میزان سواد اطلاعاتی دانشجوین کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی با رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های دولتی واجد دوره‌های تحصیلات تکمیلی کتابداری کارشناسی ارشد 1386/01/01
علیرضا رحیمی‌خرزوقی بررسی نگرش مدیران نسبت به معیارهای نظامهای رایانه ای موفق در برخی از کتابخانه های دانشگاهی ایران و اعتباریابی مقیاس سنجش موفقیت نظام رایانه ای کتابخانه ای کارشناسی ارشد 1379/01/01
بتول رضایی بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در سازمان برق منطقه‌ای خوزستان به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده‌سازی ساز و کار‌های عملی اشتراک دانش در این سازمان کارشناسی ارشد 1392/11/30
رسول زوارقی ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری در اپک‌های وب بنیاد کتابخانه‌ای براساس ملاک‌های موجود جهانی ونظرات صاحب‌نظران به منظور بررسی تطبیقی اپک‌های وب بنیاد موجود کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران دکتری 1384/01/01
سمیرا سلیمان پورقرابقلو بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94-93 به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده سازی سازکارهای عملی اشتراک دانش در این دانشگاه کارشناسی ارشد 1394/06/21
مینا سمیرمی زاده بررسی تطبیقی سطح تخصص کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران وهند و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح تخصصی کتابداران ایران متناسب با کتابخانه های مبتنی بر فناوری‌های نوین کارشناسی ارشد 1382/01/01
محسن شمسی اژیه مقایسه سه سطح ارزیابی کیفیت خدمات عمومی در سطح دریافت، سطح انتظارات و سطح حداقل پذیرش خمات در کاربران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
مهری شهبازی بررسی رابطه نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به عوامل موثر در استفاده از پایگاه‌های داده دیسک فشرده نوری با عملکرد آنها در این مورد کارشناسی ارشد 1380/01/01
شهبازی دستجرده - مهری ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای ارزشیابی کیفیت داده‏های نظام‏های رایانه‏ای-کتابخانه‏ای براساس دیدگاه متخصصان و کاربران نهایی این نظام‏ها دکتری 1395/10/22
مریم صابری درختنجانی مقایسه ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا با ایران و بررسی نظرات کاربران و متخصصین به منظور ارائه یک الگوی بهینه کارشناسی ارشد 1384/01/01
حسین صفری بررسی و مقایسه نیازهای اطلاعاتی اعضای کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت اعضا و تطابق این نیازهای اطلاعاتی با منابع ارسالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کارشناسی ارشد 1391/07/24
رباب طاهری اندریان بررسی عوامل موثر در فرایند پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1391/08/29
بهجت طاهری دولت آبادی ساخت هستی نگاشت بیماریهای مادرزادی قلب به زبان فارسی و طراحی و ارزیابی سیستم تصمیم یار برای تشخیص و درمان این بیماریها دکتری 1398/11/14
فائزه السادات طباطبائی امیری بررسی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراوانی مارک 2 و دوبلین کور مبتنی بر xml محیط های اطلاعاتی پیوسته پویا توسط موتورهای کاوش عمومی کارشناسی ارشد 1389/03/10
اعظم عالی پور ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های دولت الکترونیک ایران بر مبنای مدل مینروا ( Minerva ) کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمدحسن عظیمی بررسی زیرساخت اطلاعاتی دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و ارائه طرح پیشنهادی نظام جامع اطلاع رسانی برای این دانشگاه کارشناسی ارشد 1382/01/01
فرجی-فاطمه بررسی و تحلیل رابطه ی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه های شهر ایلام بر اساس مدل والتون کارشناسی ارشد 1394/02/14
مژگان قاسمی طراحی و آزمون الگویی ازپیشایندهای موثر بر توسعه کارآفرینی در کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان دکتری 1395/12/01
سپیده قلم باز آزمون مدل انگیزشی مصرف‌کنندگان خدمات پیوسته‌ی تحویل مدرک بر اساس نظریه انگیزشی وروم: نمونه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1395/09/22
کریمی - رضا مدل‌سازی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی و آزمون آن با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دکتری 1396/02/06
شقایق کشتی‌رانی بررسی ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی مهم دنیا و ارائه الگوی ساختار سازمانی بهینه برای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی کارشناسی ارشد 1378/01/01
آتوسا کوچک طراحی نقشه ی راهبردی پنج ساله بروندادهای علمی دانشگاهی با استفاده از شاخصهای هم انتشاری ( مطالعه ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) دکتری 1399/03/31
علی گزنی بررسی عوامل مؤثر در طراحی سیستم های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه ای و اطلاع رسانی داخلی و چگونگی ارزیابی آنها کارشناسی ارشد 1379/01/01
محمد گلابیان مقایسه فعالیت های علمی اعضاء هیات علمی دانشگاههای ایران در دو گروه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از پست الکترونیکی کارشناسی ارشد 1379/01/01
مژگان گلیوندلطفی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش در بین دبیران و مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر اهواز براساس مدل دنیسون به منظور ارزیابی وضعیت زمینه اشتراک دانش در این مدارس کارشناسی ارشد 1396/08/08
بهزاد محمدیاری ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر ایلام با استفاده از مدل لیب‌کوال کارشناسی ارشد 1390/07/19
حسین مرادی‌مقدم بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 82-81 به منظور تعیین اولویت های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاه کارشناسی ارشد 1383/01/01
بی بی فاطمه مکی زاده تفتی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: بسط و توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) دکتری 1391/12/22
اعظم نیرومندشیروان بررسی میزان رعایت شاخصهای بهره وری نیروی انسانی در کتابخانه های کودک و نوجوان استان خراسان و رابطه آن با میزان خشنودی شغلی کارکنان این کتابخانه ها کارشناسی ارشد 1380/01/01