اعضای هیات علمی

منیجه شهنی ئیلاق

منیجه شهنی ئیلاق

منیجه شهنی ئیلاق    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4639
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اعظم اقدر آزمایش و مقایسه مدل نقش میانجی گری فراشناخت و حافظه کاری در ارتباط بین کارکردهای اجرایی و یادگیری خودنظم بخشی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1400/06/29
ولی پیری آزمایش و مقایسه مدل پیشایندها (مهارت‌های تحصیلی، التزام تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی) و پیامدهای (غیبت از مدرسه، اهمال‌کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی) پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم استان ایلام دکتری
مجتبی خلیلی زارچی آزمایش مدل منحنی رشد نهفته انگیزش خواندن و نگرش نسبت به خواندن با کنترل مقدار خواندن، جنسیت و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر یزد: یک پژوهش طولی دکتری
کامیار عظیمی مقایسه تأثیر آموزش برنامه مداخله به ریاضی فکر کن و برنامه رایانه یار حافظه کاری بر مهارت‌های عددی اولیه، توانمندی‌های حافظه کاری و عملکرد ریاضی کودکان در معرض خطر مشکلات یادگیری ریاضی پایه اول دبستان دکتری
سیدحسین مرعشی رابطۀ خشم صفت و پرخاشگری با میانجی¬گری نشخوار خشم و تعدیل¬گری عدم تعهد اخلاقی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر اهواز کارشناسی ارشد
سمیرا نورالهی رابطه علّی راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌‌گری التزام‌ تحصیلی در دانش‌‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر کارشناسی ارشد
عسکر آتش افروز رابطه علی باورهای هوشی با عملکرد تحصیلی، با میانجیگری هدف های پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و انگیزش درونی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی اهواز دکتری 1391/11/02
مرضیه امینی رابطه علی سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/11/01
محمدرضا آهنکوب نژاد مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیرجهشی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1372/01/01
طاهره باپیرزاده تاثیر موسیقی درمانی بر حافطه کاری، هیجانات تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان سرپل‌ذهاب کارشناسی ارشد 1399/12/04
خیراله بیاتیانی رابطه عوامل شخصی، خانوادگی و آموزشگاهی با انگیزه پیشرفت و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1381/01/01
ناصر باقری تأثیر بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-محور بر خود-کارآمدی در تعامل با همسالان و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دورۀ ابتدایی شهرکرد دکتری 1395/06/31
ساسان باوی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس و مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دارای اضطراب امتحان پایه سوم دوره ی راهنمایی شهر اهواز دکتری 1394/06/30
حمید باوی پور مقایسه بهزیستی روانشناختی و باورهای خودکارآمدی معلمان زن و مرد رسمی و قراردادی شهرستان دشت آزادگان کارشناسی ارشد 1399/06/30
مریم بیت سعید مقایسه دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (نقص خواندن) و عادی مقطع ابتدایی از لحاظ فراشناخت، انگیزه تحصیلی، کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان کارشناسی ارشد 1399/07/30
سیامک براتی‌بختیاری بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثر بخشی ، عزت نفس و خودپائی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
زینب برنوس مقایسۀ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله‏ای و عادی پایه ششم دبستان‏های اهواز کارشناسی ارشد 1395/07/12
سیما برون مقایسة‌ دلبستگی (مادر، پدرو همسالان) و سازگاری فردی-اجتماعی در سنین مختلف نوجوانی(از اواخر کودکی تا اواسط نوجوانی) در دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
زهرا بنابی مبارکی تاثیر مداخله شناختی - رفتاری کلاس کارشناسی ارشد 1389/04/16
فاطمه بوستانی رابطه خودکارآمدی و هدف های پیشرفت با فراشناخت و مقایسه عوامل متغیر اخیر در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ممسنی کارشناسی ارشد 1390/08/23
ابراهیم بوعذار مقایسۀ عزت نفس، جهت گیری مذهبی درونی و انگیزۀ پیشرفت دانشجویان پسر سال اول و سال چهارم دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
طیبه پایندان مقایسه تاب‌آوری، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل طول مدت طلاق و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسی ارشد 1389/12/16
علی تقوایی‌نیا رابطة علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی، با میانجیگری حمایت اجتماعی اداراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران دکتری 1391/03/31
محبوبه ثابت ایمانی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری (عاطفی، اضطرابی، اجتماعی و پرخاشگری) دانش آموزان دوره ابتدایی شهر نیشابور دکتری 1392/06/31
سیدعظیم ثامراحمدی رابطه علّی بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی با میانجیگری خودپنداره ریاضی و حافظه کاری در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بخش شاوور کارشناسی ارشد 1399/06/17
موسی جاودان طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای هوش معنوی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بندرعباس دکتری 1391/12/21
سمانه جعفریان رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر با خلاقیت در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/03/22
خدیجه جعفرنژاد تأثیر برنامه آموزش تاب آوری مدرسه محور بر نشانگان درون‌سازی‌شده، عاطفه منفی و مهارت های مقابله ای در دانش آموزان در معرض خطر ابتلاء به اختلال‌های‌درون‌سازی‌شده دکتری
ناهید جلیل زاده رابطه سبک‌های اسنادی با افسردگی و علمکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1388/12/17
علیرضا حاجی‌یخچالی تأثیر آموزش فرایند حل مسئله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/01/25
سحر حسامی مقایسه دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دبیرستان‌های پسرانه شهر اهواز کارشناسی ارشد
عصمت حسن نژاد مقایسه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای هویت های مختلف از لحاظ عملکرد خانواده و دلبستگی در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1390/07/17
سلیم حقیقی مقایسه سنخ جنسی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پدر غایب و پدر حاضرمدارس راهنمایی شهرستان بستک کارشناسی ارشد 1387/01/01
پروین خیاط غیاثی تأثیر آموزش "راهبردهای خودکارآمدی" کلاس-محور به آموزگاران بر عملکرد ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اهواز دکتری 1393/11/08
محمد دریکوند مقایسه تاثیر بازی توانبخشی هوشمند توجه و حافظه و بازی های عملی توجه بر توجه پایدار، حافظه کاری، بازداری پاسخ و مهارت های خواندن (سرعت، صحت و درک متن) در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارساخوانی دکتری 1401/04/21
رباب دغاغله مقایسه عوامل خانوادگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر بیش فعال و غیر بیش فعال دوره ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
یوسف دهقانی آزمایش و مقایسه مدل هایی از رابطه توانایی تحصیلی و خوپنداره تحصیلی، با میانجیگری عملکرد تحصیلی، دشواری ادراک شده تکلیف و مقایسه اجتماعی دانش آموزان تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان و عادی شهر اهواز دکتری 1391/04/18
غلامرضا رجبی بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف‌گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک‌های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های شهر اهواز دکتری 1382/01/01
سیف اله رحمانی روابط علّی بین جهت گیری هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی، سبک های یادگیری و فراشناخت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1392/04/12
سیف‌اله رحمانی مقایسه سبک‌های تفکر و یادگیر در دانش‌آموزان رشته‌های مختلف مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد 1387/01/01
صمد رحمتی شیوع‌شناسی مزاحمت سایبری در نوجوانان شهر اهواز و بررسی عوامل مؤثر بر آن: مقایسه توانمندی مدل‌های رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی دکتری 1398/09/30
پروین رضائی تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر رفتار اجتماع یار، مهارت های ارتباطی و هوش اخلاقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز دکتری
خسرو رمضانی تأثیر بازآموزی اسنادی بر خوش‌بینی، درماندگی آموخته‌شده، عملکرد تحصیلی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان دورة ابتدایی شهر اهوازThe effects of attributional retraining on optimism, learned helplessness, academic performance, and attribution styles of primary school students in ahwaz دکتری 1393/10/06
فرشاد رمضانی پیانی رابطه هدف‌های پیشرفت، عزت نفس و لیاقت ادراک شده با رفتار کمک‌طلبی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1389/03/31
حسین روح الهی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، سازگاری فردی-اجتماعی و مسئولیت پذیری ادراک شده در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1389/12/16
اقبال زارعی مقایسه عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی دانش‌آموزان پسر آزاررسان،‌ آزارپذیر و گروه گواه آنها در مدارس راهنمایی اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
محسن یزدان فر بررسی بُعدیّت مشترک ساختار توانایی های شناختی و عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر پایه نهم تحصیلی شهرستان اهواز به روش نظریه سوال-پاسخ چند بعدی (MIRT) دکتری 1398/09/09
زهرا زرشناس : تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر استرس، سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/09/30
اسفندیار سپهوند آزمون و مقایسه مدل رابطه علّی الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت، ویژگی¬های شخصیتی (باز بودن به تجربه و وجدانی بودن) و گرایش به تفکر انتقادی با میانجی¬گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر و دختر پایه¬های مختلف تحصیلی دبیرستان¬های شهر اهواز دکتری 1396/07/12
سیدعباس سلامتی بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش‌های رفتاری-شناختی و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز دکتری 1386/01/01
عبدالنبی سلیمی بررسی تاثیر افزایش و کاهش عزت نفس بر میزان اقدام به تقلب دانش‌آموزان پسر پایه‌های اول تا سوم راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1375/01/01
سید عبدالوهاب سماوی روابط علی بین جهت گیری آینده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی با میانجی گری امید و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس دکتری 1391/11/16
فریبا سهرابی تاثیر بارش مغزی بر خلاقیت دانشجویان دختر شهید چمران اهواز با کنترل هوش در سال تحصیلی 82-1381 کارشناسی ارشد 1383/01/01
فرزانه سهرابی تحلیل چندسطحی روابط اثربخشی جمعی معلمان، تجارب تبحری ریاضی و خواندن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد ریاضی و خواندن دانش‌آموزان دختر کلاس پنجم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
نادره سهرابی بررسی متغیرهای شناختی، شخصیتی و انگیزشی در پیش‌بینی استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1388/04/07
علی شاه فرهادی تاثیر بازی های ویدئویی پرخاشگرانه بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم ابتدایی شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1375/01/01
آمنه شجاعی رابطه ی هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1388/06/24
فریده شریف‌نیا رابطه بین رضایت از ازدواج و افسردگی مادران و ارتباط این متغیرها با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان دختر دوره راهنمایی آنان د رشهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
رویا شفیعی نژاد رابطه پیشایندهای مهم خودناتوان سازی تحصیلی با این متغیر و ارتباط خودناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و اضطراب اجتماعی و آموزشگاهی در پسران مقطع اول راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
احسان شهسواری شیرازی اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 1399/06/29
فریده صادقی پور تأثیر آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد دیکته و کارایی حافظه فعال در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با نقص دیکته دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1396/03/29
حمید طریفی حسینی طراحی و تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی مدل مک کلوسکی برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و تأثیر اجرای آن بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی خودتنظیمی دانش آموزان نارساخوان دوره ابتدایی دکتری
فاطمه طهماسبی گندمکاری رابطه پیشایندهای مهم خودناتوان سازی تحصیلی با این متغیر و ارتباط خودناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و اضطراب اجتماعی و آموزشگاهی دختران مقطع اول راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
عبدالعباس ظهیری روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجیگری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/22
مجتبی عباسی مقایسه مکان کنترل، اضطراب و فشار روانی پس آسیبی در جانبازان مرد و افراد عادی و رابطه دو متغیر اخیر با مکان کنترل در جانبازان شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1381/01/01
محمد عباسی تأثیر آموزش مهارت های خودتعیین گری بر سبک تبیینی، هویت تحصیلی و خودتعیین گری دانش آموزان پسر دورة ابتدائی با ناتوانی های یادگیری شهر اهواز دکتری 1393/06/29
مینا عباسیان اسفرجانی طراحی و تدوین برنامه آموزش توجه و تأثیر آن بر عملکرد ریاضی، حافظه کاری و نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی دانش آموزان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی پسر دوره چهارم ابتدایی دکتری 1398/11/02
مریم عزیزی تأثیر آموزش بهنگام کارآفرینی بر مهارت های شناختی و غیرشناختی دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر اهواز دکتری 1396/04/19
الهه عزیزی مهر بررسی ربطه علی تعارض آشکار وتعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری رابطه ی والد- فرزندی،رفتار ضد اجتماعی وگوشه گیری/ افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1392/08/15
علامه-عاطفه تأثیر آموزش مهارت های مطلوب اجتماعی بر پرخاشگری، خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز دکتری 1395/01/28
یاسر علیزاده تأثیر روش تأیید خود بر عملکرد تحصیلی، تهدید مربوط به رفتارهای قالبی، استرس و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم مدارس دولتی شهرستان ایلام دکتری
معصومه غافلی نژاد تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اختلال‌های رفتاری-هیجانی، هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر کم‌توان‌ذهنی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
همت فتحی طراحی و آزمودن مدل رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری شادکامی، مسئولیت پذیری و کمک طلبی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/19
مظفر قلی زاده مدل منحنی رشد نهفته انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری
مرضیه قنواتی ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
زهره کرد رابطه علی بین خودتنظیمی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری التزام عاطفی، رفتاری، شناختی و عاملی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1401/03/02
جهانگیر کرمی بررسی همه‌گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چندحسی در کاهش ناتوانی یادگیری املاء در آنان کارشناسی ارشد 1383/01/01
حجت‌ا000 کریمی‌بهار مقایسه عوامل خانوادگی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بیش‌فعال و غیربیش‌فعال دورة‌ ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
جهانگیر کلانتر بررسی رابطه ساده و چند گانه متغیرهای سرسختی ، تیپ شخصیتی الف و فشارهای روانی با بیماریهای روانی دانش آموزان پسر سال سوم نظام جدید شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
الهام کوشکی تأثیر آموزش گروهی تکنیک های فراشناختی بر اضطراب، باورهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر مضطرب خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
گلستان جهرمی-فاطمه بررسی شیوع قلدری و تأثیر آموزش برنامۀ پیشگیری از آن بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش آموزان دختر دوره¬ اول متوسطه شهر اهواز دکتری 1395/09/23
ندا گلستانی نیا رابطه علّی بین خودکارآمدی، مشوقهای انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ادراک کنترل، ارزش تکلیف، امید و ناامیدی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1392/07/29
سیدموسی گلستانه تاثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی انطباقی / غیرانطباقی، رفتاری انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1389/04/16
رضا مجیدی بررسی روابط علی هوش عمومی وهوش هیجانی باعملکرد تحصیلی میانجیگری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش‌آموزان سال اول دبیرستانهای کارشناسی ارشد 1388/06/22
رحیم محامد مقایسه دانش‌آموزان آزاررسان، آزارپذیر و عادی از لحاظ ابراز وجود، عملکرد تحصیلی و پرخاشگری پدران آنها در مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1377/01/01
مینا محبی رابطه علی پیوند والدینی با خودناتوان سازی و اعتماد به نفس با میانجیگری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1390/09/21
محمدحسین محبی نورالدین وند بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهرستان مسجد سلیمان کارشناسی ارشد 1382/01/01
مریم محقق نیا تاثیر آموزش هوش هیجانی بر صمیمیت اجتماعی و ترس از ارتباطات در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهرستان امیدیه کارشناسی ارشد 1397/12/08
رجبعلی محمدزاده بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک‌های یادگیری و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
رجبعلی محمد زاده ادملایی مقایسة‌ دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی کارشناسی ارشد 1384/01/01
سیروس مرادی‌زاده بررسی رابطه هدف‌گرایی معطوف به تکلیف، خودارتقایی و خودتخریبی با اضطراب امتحان، خوداثربخشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
ذکراله مروتی رابطه علّی محیط یادگیری سازنده گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجیگری جهت گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز دکتری 1390/12/20
نیلوفر مشفق مقایسه بهزیستی روان شناختی، بی قیدی اخلاقی و همدلی دانش آموزان دختر قلدر، قربانی و قلدر- قربانی سایبری و عادی دوره اول متوسطه آبادان کارشناسی ارشد 1398/11/21
غلامحسین مکتبی بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران دکتری 1387/01/01
مینا ملکی تأثیر تکنیک‌ های آزادسازی هیجان بر اضطراب مدرسه، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در مدرسه در دانش‌ آموزان دختر مضطرب پایه‌ اول دوره متوسطه اول شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/07/15
محمد یمینی رابطه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی با هراس از مدرسه دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد 1374/01/01
زهره منصوری مقایسه هویت یابی و قضاوت درمورد اعمال پرخاشگرانه در دانش آموزان مراحل مختلف رشد اخلاقی دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
فریبا منصوری بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های نظام جدید شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
مهناز منصوری مقایسه عوامل شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی دانش آموزان دختر آزاررسان ، آزارپذیر و گروه گواه در مدارس راهنمایی اهواز کارشناسی ارشد 1378/01/01
سحر مهدیان مقایسه عملکرد تحصیلی، عزت نفس، خلاقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس هوشمند و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد
زینت مهدیانی مقایسه سلامت روانی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته¬های مختلف تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با کنترل جوّ آموزشی کارشناسی ارشد 1394/11/28
زینب میهن‌دوست رابطه مسئولیت پذیری و جایگاه مهارباخود شکوفایی و رابطه خودشکوفایی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
احمد موحد رابطه علی بین نگرش‌های مذهبی، خوشبینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
بهرام موحدزاده تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر بهبهان دکتری 1393/04/16
شکیلا نایب زاده رابطه علّی تحمل پریشانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1399/11/19
مرضیه نخست روان تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اختلالات رفتاری و افزایش هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدائی دارای اختلالات رفتاری شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1390/04/06
عشرت نورمحمدی بررسی رابطه برونگرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریش گرایی با خلاقیت در بین دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
فرهاد نوروزی پور مقایسه حافظه کاری، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوزبانه و تک‌زبانه پایه نهم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/03/22
معصومه هرمزی‌نژاد رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1380/01/01
زهرا یوحنایی مقایسه تاثیر دو روش نوروفیدبک و خودتنظیمی بر حل‌ مسائل ترکیبی ریاضی، ادراک فضایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص‌ توجه/بیش‌ فعالی دوره ابتدایی شهر کرج دکتری
مختار ویسانی مقایسه تأثیر دو روش آموزش شایستگی اجتماعی و ارتباط والد-کودک بر نشانگان اختلال بیش فعالی/نقص توجه در دانش آموزان پسر بیش فعال/نقص توجه مراجعه کننده به یک مرکز اختلالات رفتاری در شهر سنندج دکتری 1394/08/18
شماره تماس: 4639
پست الکترونیکی: