اعضای هیات علمی

منیجه شهنی ئیلاق

منیجه شهنی ئیلاق

منیجه شهنی ئیلاق    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4639
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عسکر آتش افروز رابطه علی باورهای هوشی با عملکرد تحصیلی، با میانجیگری هدف های پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و انگیزش درونی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی اهواز دکتری 1391/11/02
مرضیه امینی رابطه علی سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/11/01
محمدرضا آهنکوب نژاد مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیرجهشی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1372/01/01
خیراله بیاتیانی رابطه عوامل شخصی، خانوادگی و آموزشگاهی با انگیزه پیشرفت و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1381/01/01
ناصر باقری تأثیر بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-محور بر خود-کارآمدی در تعامل با همسالان و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دورۀ ابتدایی شهرکرد دکتری 1395/06/31
ساسان باوی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس و مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دارای اضطراب امتحان پایه سوم دوره ی راهنمایی شهر اهواز دکتری 1394/06/30
سیامک براتی‌بختیاری بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثر بخشی ، عزت نفس و خودپائی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
زینب برنوس مقایسۀ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله‏ای و عادی پایه ششم دبستان‏های اهواز کارشناسی ارشد 1395/07/12
سیما برون مقایسة‌ دلبستگی (مادر، پدرو همسالان) و سازگاری فردی-اجتماعی در سنین مختلف نوجوانی(از اواخر کودکی تا اواسط نوجوانی) در دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
زهرا بنابی مبارکی تاثیر مداخله شناختی - رفتاری کلاس کارشناسی ارشد 1389/04/16
فاطمه بوستانی رابطه خودکارآمدی و هدف های پیشرفت با فراشناخت و مقایسه عوامل متغیر اخیر در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ممسنی کارشناسی ارشد 1390/08/23
ابراهیم بوعذار مقایسۀ عزت نفس، جهت گیری مذهبی درونی و انگیزۀ پیشرفت دانشجویان پسر سال اول و سال چهارم دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
طیبه پایندان مقایسه تاب‌آوری، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل طول مدت طلاق و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسی ارشد 1389/12/16
علی تقوایی‌نیا رابطة علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی، با میانجیگری حمایت اجتماعی اداراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران دکتری 1391/03/31
محبوبه ثابت ایمانی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری (عاطفی، اضطرابی، اجتماعی و پرخاشگری) دانش آموزان دوره ابتدایی شهر نیشابور دکتری 1392/06/31
موسی جاودان طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای هوش معنوی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بندرعباس دکتری 1391/12/21
سمانه جعفریان رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر با خلاقیت در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/03/22
ناهید جلیل زاده رابطه سبک‌های اسنادی با افسردگی و علمکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1388/12/17
علیرضا حاجی‌یخچالی تأثیر آموزش فرایند حل مسئله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/01/25
سحر حسامی مقایسه دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دبیرستان‌های پسرانه شهر اهواز کارشناسی ارشد
عصمت حسن نژاد مقایسه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای هویت های مختلف از لحاظ عملکرد خانواده و دلبستگی در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1390/07/17
سلیم حقیقی مقایسه سنخ جنسی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پدر غایب و پدر حاضرمدارس راهنمایی شهرستان بستک کارشناسی ارشد 1387/01/01
پروین خیاط غیاثی تأثیر آموزش "راهبردهای خودکارآمدی" کلاس-محور به آموزگاران بر عملکرد ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اهواز دکتری 1393/11/08
رباب دغاغله مقایسه عوامل خانوادگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر بیش فعال و غیر بیش فعال دوره ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
یوسف دهقانی آزمایش و مقایسه مدل هایی از رابطه توانایی تحصیلی و خوپنداره تحصیلی، با میانجیگری عملکرد تحصیلی، دشواری ادراک شده تکلیف و مقایسه اجتماعی دانش آموزان تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان و عادی شهر اهواز دکتری 1391/04/18
غلامرضا رجبی بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف‌گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک‌های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های شهر اهواز دکتری 1382/01/01
سیف اله رحمانی روابط علّی بین جهت گیری هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی، سبک های یادگیری و فراشناخت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1392/04/12
سیف‌اله رحمانی مقایسه سبک‌های تفکر و یادگیر در دانش‌آموزان رشته‌های مختلف مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد 1387/01/01
پروین رضائی تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر رفتار اجتماع یار، مهارت های ارتباطی و هوش اخلاقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز دکتری
خسرو رمضانی تأثیر بازآموزی اسنادی بر خوش‌بینی، درماندگی آموخته‌شده، عملکرد تحصیلی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان دورة ابتدایی شهر اهوازThe effects of attributional retraining on optimism, learned helplessness, academic performance, and attribution styles of primary school students in ahwaz دکتری 1393/10/06
فرشاد رمضانی پیانی رابطه هدف‌های پیشرفت، عزت نفس و لیاقت ادراک شده با رفتار کمک‌طلبی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1389/03/31
حسین روح الهی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، سازگاری فردی-اجتماعی و مسئولیت پذیری ادراک شده در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1389/12/16
اقبال زارعی مقایسه عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی دانش‌آموزان پسر آزاررسان،‌ آزارپذیر و گروه گواه آنها در مدارس راهنمایی اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
محسن یزدان فر بررسی بُعدیّت مشترک ساختار توانایی های شناختی و عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر پایه نهم تحصیلی شهرستان اهواز به روش نظریه سوال-پاسخ چند بعدی (MIRT) دکتری 1398/09/09
زهرا زرشناس : تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر استرس، سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/09/30
اسفندیار سپهوند آزمون و مقایسه مدل رابطه علّی الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت، ویژگی¬های شخصیتی (باز بودن به تجربه و وجدانی بودن) و گرایش به تفکر انتقادی با میانجی¬گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر و دختر پایه¬های مختلف تحصیلی دبیرستان¬های شهر اهواز دکتری 1396/07/12
سیدعباس سلامتی بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش‌های رفتاری-شناختی و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز دکتری 1386/01/01
عبدالنبی سلیمی بررسی تاثیر افزایش و کاهش عزت نفس بر میزان اقدام به تقلب دانش‌آموزان پسر پایه‌های اول تا سوم راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1375/01/01
سید عبدالوهاب سماوی روابط علی بین جهت گیری آینده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی با میانجی گری امید و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس دکتری 1391/11/16
فریبا سهرابی تاثیر بارش مغزی بر خلاقیت دانشجویان دختر شهید چمران اهواز با کنترل هوش در سال تحصیلی 82-1381 کارشناسی ارشد 1383/01/01
فرزانه سهرابی تحلیل چندسطحی روابط اثربخشی جمعی معلمان، تجارب تبحری ریاضی و خواندن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد ریاضی و خواندن دانش‌آموزان دختر کلاس پنجم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
نادره سهرابی بررسی متغیرهای شناختی، شخصیتی و انگیزشی در پیش‌بینی استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1388/04/07
علی شاه فرهادی تاثیر بازی های ویدئویی پرخاشگرانه بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم ابتدایی شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1375/01/01
آمنه شجاعی رابطه ی هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1388/06/24
فریده شریف‌نیا رابطه بین رضایت از ازدواج و افسردگی مادران و ارتباط این متغیرها با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان دختر دوره راهنمایی آنان د رشهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
رویا شفیعی نژاد رابطه پیشایندهای مهم خودناتوان سازی تحصیلی با این متغیر و ارتباط خودناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و اضطراب اجتماعی و آموزشگاهی در پسران مقطع اول راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
فریده صادقی پور تأثیر آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد دیکته و کارایی حافظه فعال در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با نقص دیکته دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1396/03/29
حمید طریفی حسینی طراحی و تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی مدل مک کلوسکی برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و تأثیر اجرای آن بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی خودتنظیمی دانش آموزان نارساخوان دوره ابتدایی دکتری
فاطمه طهماسبی گندمکاری رابطه پیشایندهای مهم خودناتوان سازی تحصیلی با این متغیر و ارتباط خودناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و اضطراب اجتماعی و آموزشگاهی دختران مقطع اول راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
عبدالعباس ظهیری روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجیگری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/22
مجتبی عباسی مقایسه مکان کنترل، اضطراب و فشار روانی پس آسیبی در جانبازان مرد و افراد عادی و رابطه دو متغیر اخیر با مکان کنترل در جانبازان شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1381/01/01
محمد عباسی تأثیر آموزش مهارت های خودتعیین گری بر سبک تبیینی، هویت تحصیلی و خودتعیین گری دانش آموزان پسر دورة ابتدائی با ناتوانی های یادگیری شهر اهواز دکتری 1393/06/29
مینا عباسیان اسفرجانی طراحی و تدوین برنامه آموزش توجه و تأثیر آن بر عملکرد ریاضی، حافظه کاری و نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی دانش آموزان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی پسر دوره چهارم ابتدایی دکتری 1398/11/02
مریم عزیزی تأثیر آموزش بهنگام کارآفرینی بر مهارت های شناختی و غیرشناختی دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر اهواز دکتری 1396/04/19
الهه عزیزی مهر بررسی ربطه علی تعارض آشکار وتعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری رابطه ی والد- فرزندی،رفتار ضد اجتماعی وگوشه گیری/ افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1392/08/15
علامه-عاطفه تأثیر آموزش مهارت های مطلوب اجتماعی بر پرخاشگری، خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز دکتری 1395/01/28
معصومه غافلی نژاد تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اختلال‌های رفتاری-هیجانی، هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر کم‌توان‌ذهنی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
همت فتحی طراحی و آزمودن مدل رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری شادکامی، مسئولیت پذیری و کمک طلبی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/19
مظفر قلی زاده مدل منحنی رشد نهفته انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری
مرضیه قنواتی ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
جهانگیر کرمی بررسی همه‌گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چندحسی در کاهش ناتوانی یادگیری املاء در آنان کارشناسی ارشد 1383/01/01
حجت‌ا000 کریمی‌بهار مقایسه عوامل خانوادگی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بیش‌فعال و غیربیش‌فعال دورة‌ ابتدایی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
جهانگیر کلانتر بررسی رابطه ساده و چند گانه متغیرهای سرسختی ، تیپ شخصیتی الف و فشارهای روانی با بیماریهای روانی دانش آموزان پسر سال سوم نظام جدید شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
الهام کوشکی تأثیر آموزش گروهی تکنیک های فراشناختی بر اضطراب، باورهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر مضطرب خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
گلستان جهرمی-فاطمه بررسی شیوع قلدری و تأثیر آموزش برنامۀ پیشگیری از آن بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش آموزان دختر دوره¬ اول متوسطه شهر اهواز دکتری 1395/09/23
ندا گلستانی نیا رابطه علّی بین خودکارآمدی، مشوقهای انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ادراک کنترل، ارزش تکلیف، امید و ناامیدی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1392/07/29
سیدموسی گلستانه تاثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی انطباقی / غیرانطباقی، رفتاری انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1389/04/16
رضا مجیدی بررسی روابط علی هوش عمومی وهوش هیجانی باعملکرد تحصیلی میانجیگری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش‌آموزان سال اول دبیرستانهای کارشناسی ارشد 1388/06/22
رحیم محامد مقایسه دانش‌آموزان آزاررسان، آزارپذیر و عادی از لحاظ ابراز وجود، عملکرد تحصیلی و پرخاشگری پدران آنها در مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1377/01/01
مینا محبی رابطه علی پیوند والدینی با خودناتوان سازی و اعتماد به نفس با میانجیگری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1390/09/21
محمدحسین محبی نورالدین وند بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهرستان مسجد سلیمان کارشناسی ارشد 1382/01/01
مریم محقق نیا تاثیر آموزش هوش هیجانی بر صمیمیت اجتماعی و ترس از ارتباطات در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهرستان امیدیه کارشناسی ارشد 1397/12/08
رجبعلی محمدزاده بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک‌های یادگیری و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
رجبعلی محمد زاده ادملایی مقایسة‌ دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی کارشناسی ارشد 1384/01/01
سیروس مرادی‌زاده بررسی رابطه هدف‌گرایی معطوف به تکلیف، خودارتقایی و خودتخریبی با اضطراب امتحان، خوداثربخشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
ذکراله مروتی رابطه علّی محیط یادگیری سازنده گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجیگری جهت گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز دکتری 1390/12/20
غلامحسین مکتبی بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران دکتری 1387/01/01
محمد یمینی رابطه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی با هراس از مدرسه دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد 1374/01/01
زهره منصوری مقایسه هویت یابی و قضاوت درمورد اعمال پرخاشگرانه در دانش آموزان مراحل مختلف رشد اخلاقی دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
فریبا منصوری بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های نظام جدید شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1377/01/01
مهناز منصوری مقایسه عوامل شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی دانش آموزان دختر آزاررسان ، آزارپذیر و گروه گواه در مدارس راهنمایی اهواز کارشناسی ارشد 1378/01/01
سحر مهدیان مقایسه عملکرد تحصیلی، عزت نفس، خلاقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس هوشمند و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد
زینت مهدیانی مقایسه سلامت روانی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته¬های مختلف تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با کنترل جوّ آموزشی کارشناسی ارشد 1394/11/28
زینب میهن‌دوست رابطه مسئولیت پذیری و جایگاه مهارباخود شکوفایی و رابطه خودشکوفایی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
احمد موحد رابطه علی بین نگرش‌های مذهبی، خوشبینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
بهرام موحدزاده تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر بهبهان دکتری 1393/04/16
مرضیه نخست روان تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اختلالات رفتاری و افزایش هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدائی دارای اختلالات رفتاری شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1390/04/06
عشرت نورمحمدی بررسی رابطه برونگرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریش گرایی با خلاقیت در بین دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
معصومه هرمزی‌نژاد رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1380/01/01
مختار ویسانی مقایسه تأثیر دو روش آموزش شایستگی اجتماعی و ارتباط والد-کودک بر نشانگان اختلال بیش فعالی/نقص توجه در دانش آموزان پسر بیش فعال/نقص توجه مراجعه کننده به یک مرکز اختلالات رفتاری در شهر سنندج دکتری 1394/08/18